Οι Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες από την Πέργη της Παμφυλίας μαρτύρησαν αφού τους ανάγκασαν να τρέξουν μέσα στη φωτιά.

Σημείωση
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του σημειώνει για το δίστιχο ότι «Ήτοι επείσθησαν οι δαίμονες θέλοντες και μη θέλοντες ότι ενικήθησαν. Πεισίον γαρ λέγεται η πειθώ. Eν δε τω Συναξαριστή της του Διονυσίου Mονής γράφεται, τα πυρεία».
Back

PayPal