Ο Ρώσος μοναχός Σάββας, γεννήθηκε το 1381 μ.Χ. και κοιμήθηκε το 1461 μ.Χ. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου.
Back

PayPal