Seitsemänkymmenen apostolin joukkoon kuluneet apostolit Prokoros, Nikanor, Timon ja Parmenas olivat Kristuksen Kirkon ensimmäisiä diakoneja.

Apostolien teoissa (Apt. 6:1-7) sanotaan:

Seitsemän avustajaa valitaan
Noihin aikoihin, opetuslasten joukon yhä kasvaessa, kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hepreankielisiä (* siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne kaksitoista, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen." Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä ehdotusta hyvänä. He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen, ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja.

*) "Hepreankielisillä" tarkoitetaan sitä Jerusalemin alkuseurakunnan osaa, joka puhui arameaa.

Kaksitoista apostolia siis valitsi seitsemän Pyhän Hengen ja viisauden täyttämää miestä: Stefanoksen, Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen ja nimittivät heidät palvelemaan diakoneina. Joukossa olivat myös 28.7. muisteltavat apostolit Prokoros, Nikanor, Timon ja Parmenas.

Ortodoksinen kirkko siis muistelee apostoleja Filipposta, Prokorosta, Nikanoria, Timonia ja Parmenasta yhdessä 28. heinäkuuta, vaikka he kuolivat eri aikoina ja eri paikoissa. Myös pyhää Nikanosta muistellaan 28.7., vaikka hän kärsi marttyyrikuoleman samana päivänä, kuin pyhä protomarttyyri Stefanos (muistopv. 27.12.). Hänet ja monet muut kristityt tapettiin kivittämällä. Pyhää Nikanoria muistellaan myös hänen omana muistopäivänään 28.12.
Back

PayPal