Apostoli Mattias (hepr. Mattityahu) oli yksi seitsemästäkymmenestä apostolista, kunnes hänet valittiin apostoli Juudas Iskariotin tilalle yhdeksi kahdestatoista apostolista, kun tämä teki itsemurhan. Apostoli Mattias valittiin arvalla. Toisena ehdokkaana oli Joosef Barsabbas.
"Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. Sitten kaikki rukoilivat: "Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului." Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kahdentenatoista apostolien joukkoon. (Ap.t. 1:23-26)"


Apostoli Mattias saarnasi yhdessä apostolien Pietarin ja Andreaksen kanssa Syyrian Antiokiassa ja Kappadokian Tianumin ja Sinopen kaupungeissa. Mattias kävi myös Amaseassa. Hän oli myös Andreaksen mukana tämän kolmen vuoden matkalla Edessassa ja Sebastessa. Eusebius Kesarealainen käytti Mattiaksesta syyrialaisessa raamatunkäännöksessä nimeä Tolmai.

Apostoli Mattias kuoli noin vuonna 80. Hänen kuolemastaan on kaksi versiota. Hänen on kerrottu kuolleen vanhuuteen tai juutalaisten kivittämänä Jerusalemissa. Toisen version mukaan Mattias ristiinnaulittiin Colchiksessa, nykyisessä Georgiassa. Apostoli Mattiaksen muistopäivä on 9.8. Tämän lisäksi häntä muistellaan 12 apostolin muistopäivänä 30.6.
Back

PayPal