Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastumisen juhla on yksi ortodoksisen kirkon 12 suuresta juhlasta ja sitä muistellaan vuosittain elokuun 6. päivänä.

Jeesus meni opetuslapsiensa Pietari, Jaakobin ja Johanneksen kanssa Taaborin vuorelle. Kristuksen ulkoinen olemus muuttui heidän siellä odottaessaan kirkkaana loistavaan muotoon. Siellä ilmestyivät myös profeetat Elia ja Mooses, jotka puhuivat Jeesuksen kanssa. Pyhä Kolminaisuus oli myös läsnä: Isä äänenä, Poika kirkastettavana ja Pyhä Henki pilvenä ja valona. Opetuslapset olivat asiasta kummastuneita ja pelkäsivät kovasti.

Tämä tapahtuma osoitti edeltäkäsin Kristuksen jumaluuden, niin että opetuslapset ymmärtäisivät taivaaseen astumisen päivänä, helatorstaina, että Hän todella oli Isän häikäisevä loisto ja että Hänen kärsimyksensä oli vapaaehtoista (Mark.9:2-9). Se osoitti samalla meidän mahdollisuutemme theosikseen, jumaloitumiseen.

Tämä tapahtuma oli eräänä kiista-aiheena Tessalonikin arkkipiispan, pyhän Gregorios Palamaksen ja harhaoppisen munkki Barlaam Calabrialaisen välillä. Barlaam uskoi, että valo, joka loisti Jeesuksesta, oli luotua valoa, kun taas pyhä Gregorios Palamas piti kiinni mielipiteestä, että opetuslapsille annettiin armo tajuta Jumalan luomaton valo. Tätä tuki pyhän Greogorioksen laajempi perustelu, jonka mukaan me siitä huolimatta, ettemme voi tuntea Jumalaa Hänen olemuksessaan, me voimme tuntea Jumalan Hänen energioissaan, kuten Hän itse sen näin todisti.

Kirkastumisesta voimme lukea Raamatusta: Matteuksen (Matt.17:1-9), Markuksen (Mark.9:2-9) ja Luukkaan (Luuk.9:28-36) evankeliumeista sekä toisesta Pietarin kirjeestä (2.Piet.1:16-19).

Kristuksen kirkastuminen Raamatussa
Mark.9:2-10

Kristuksen kirkastuminen

Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.

Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!" Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemäänsä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika olisi noussut kuolleista. He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä.
2.Piet.1:16-19

Sana on luotettava

Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne.


Tropari ja kontakki
Tropari, 7.säv.

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella | ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi | heidän kykyjensä mukaan. | Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien |meitäkin, syntisiä, ikuinen valkeutesi. | Kunnia olkoon Sinulle, || Valkeudenantaja.

Jerusalemilainen tropari, 7.säv.

Jumalallisen suunnitelmasi vakuutena | Sinä paljastit kirkkautesi Taaborin vuorella. | Aika kaudet kumarsivat kasvojesi edessä, | ja jalkojesi juureen aurinko laski säteensä. | Mooses ja Elia seisoivat Sinun vierelläsi, | laki ja profetiat palvelivat Sinua. | Täytettyinä uskolla ja rakkaudella | me nyt huudamme ystäviesi kanssa: || Oi Herra, kunnia olkoon Sinulle.

Kontakki, 7.säv.

Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, | ja opetuslapsesi näkivät Sinun kunniasi kykyjensä mukaan, |että nähdessään Sinut sitten ristiinnaulittuna |ymmärtäisivät Sinun kärsivän vapaasta tahdosta ja saarnaisivat maailmalle, || että Sinä olet totisesti isän kirkkauden säteily.
Back

PayPal