Profeetta Elia eli pyhä Elia Tisbeläinen syntyi noin 900 vuotta ennen Kristuksen syntymää Israelin kuningas Ahabin (871-852 eKr) aikana Gileadissa Tisben kaupungissa.

Perimätiedon mukaan Elian isä näki unessa ihmeellisen näyn lapsestaan. Näyssä hurskaat miehet puhelivat lapsen kanssa, kapaloivat hänet ja ruokkivat häntä palavalla tulella. Papit rauhoittelivat isää ja ennustivat lapsesta tulevan voimakassanaisen ja Jumalalle otollisen miehen.

Nimen Elia merkityksestä (käännöksestä suomeksi) on olemassa useita variaatioita, kuten Herra on Jumala, Jumalan voima ja Jumalan linna. Karjalassa nimi vääntyi omaan muotoonsa Ilja.

Elia on sekä Vanhassa Testamentissa että myös Uudessa Testamentissa varmaankin Mooseksen jälkeen ja hänen rinnallaan yksi merkittävimmistä ja arvostetuimmista profeetoista.

Eliaan ensiesiintyminen Raamatussa on VT:n 1. kuninkaiden kirjassa (1.Kun.17:1):

Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta."

Raamatun mukaan Elia vastusti voimallisesti epäjumalien palvelemista ja sai usein hallitsijoiden, mm. kuningatar Iisebelin ja kuningas Ahabin vihat niskoilleen. Kuningas jopa yritti surmauttaa Elian.

Elia pakeni Jumalan käskystä Keritin purolle, Jordanin itäpuolelle, jossa hän joi purosta vettä ja söi kaarneiden eli korppien tuomaa ruokaa.

Profeetan ennustukset toteutuivat ja Israel koki kovia aikoja, jona aikana Elia saarnasi kansalle ja teki myös ihmetekoja. Mm. sarpatilaiselta leskivaimolta eivät loppuneet jauhot eikä öljy, kun hän leipoi leipää itselleen ja pojalleen, vaikka jauhovakan ja öljyastian piti olla tyhjiä. Elia herätti henkiin myös leskivaimon kuolleen ainoan pojan. Perimätiedon mukaan tämä poika olisi ollut myöhemmin vaikuttanut profeetta Joona, jonka Jumala lähetti saarnaamaan Niniveen kaupungin asukkaille.

Nälänhädän loppuvaiheessa Elia meni kuningas Ahabin luoksen ja haastoi tämän sekä Baalin ja Astarten profeetat Karmelin vuorelle uhraamaan Jumalalle. Se, jonka uhriin Jumala vastaisi tulella, olisi voittaja. Epäjumalien pappien uhripöytä ei syttynyt, mutta Eliaan uhripöytä syttyi, vaikka hän oli käskenyt ihmisten kastella uhripöydän runsaalla vedellä. Eliaan käskystä kaikki epäjumalien papit ja profeetat tapettiin. Nälänhätä loppui runsaisiin sateisiin ja viljan kasvamiseen.

Nykyisiä moderneja termejä käyttäen voidaan kai sanoa, että profeetta Elia koki jossain vaiheessa toimintaansa "loppuun palamisen", "burn-outin". Erilaisten tapahtumien kautta Jumala opetti Eliaalle, ettei ihmisen sydämiä käännetä Jumalan puoleen suuttumuksella ja harmittelulla, vaan rakkaudella ja nöyryydellä. Jumala on rakkaus, ilo ja rauha.

Kuningas Ahabin seuraajaa, kuningas Ahasjaakin (852-851 eKr.) vastaan Elia taisteli epäjumalien palvonta-asiassa, ennustaen mm. hänen kuolemansa sairauden kynsiin.(2.Kun.1:1-18)

Profeetta Elia eli iäkkääksi. Hän sai ilmoituksen kuolemastaan kuten myös hänen lähin seuraajansa, profeetta Elisa ja muut profeetan oppilaat. Elisa oli mukana Elian kuoleman hetkellä, kun tuliset vaunut ja tuliset hevoset tulivat ja erottivat heidät vieden profeetta Elian mukanaan taivaaseen. Elian vaippa putosi maahan ja Elisa otti sen itselleen ja jatkoi Elian työtä Israelin profeettana.(2.Kun.2:1-18)

Uusi testamentti

Profeetta Eliasta on mainintoja myös Uudessa Testamentissa. Mm. enkelin ilmoittaessa Sakarialle pyhän Johannes Edelläkävijän syntymisestä, enkeli sanoi:

"Hän [Johannes] kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten." (Luuk.1:17)

Kristus vertasi puheissaan Johannes Edelläkävijää Eliaan eli "palavaan kynttilään". Kristuksen kirkastumisen yhteydessä Taaborin vuorella profeetat Elia ja Mooses ilmestyivät hänelle ja keskustelivat hänen kanssaan.(Luuk.9:28-31) Näin nämä VT:n profeetat todistivat opetuslapsille, että Jeesus oli todellakin se Kristus Vapahtaja, josta Mooses ja muut profeetat olivat satoja vuosia aikaisemmin ennustaneet.
Back

PayPal