Profeetta Joel kuuluu Raamatun Vanhassa testamentissa mainittuihin profeettoihin. Hän eli noin 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Joel kuului Rubensin sukuun ja oli Metomoran kylästä Peruelin poika. Joelin nimi tarkoittaa suomeksi Herra on Jumala tai Herran rakkautta.

Profeetan nimiin on Raamatussa laitettu yksi Vanhan testamentin pienistä profeetallisista kirjoista: Joelin kirja. Sen kirjoittajasta, profeetta Joelista, ollaan montaa mieltä ja kirjan katsotaan joidenkin tutkijoiden mielestä kattavan sellaisia ajanjaksoja, ettei Joel mahdollisesti ainakaan yksinään olisi ehkä kirjoittanut tekstiä. Myös ollaan eri mieltä tekstin kirjoittamisen ajoittumisesta ja se onkin sijoitettu eri aikakausille välille 835 - 500 eKr. Joka tapauksessa kirjan tyyli on vaikuttavaa, iskevää ja kaunista.

Joel profetoi Jerusalemin hävittämisen.Joel profetoi myös sen, että Pyhä Henki tullaan vuodattamaan ihmisille Vapahtajan toimesta. (Joel.3:1-5).

Hymnografi Anatolius liittää profeetta Joelin profetiat myös Herramme syntymään. Sunnuntain aamupalveluksen ylistyksessä koskien Kristuksen syntymää, hymnografi viittaa Joelin kirjan 3. luvun 3 jakeeseen (Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savupatsaita.), jossa veri viittaa lihaksi tulemiseen, tuli jumaluuteen ja savupatsaat Pyhään Henkeen. Toinen pyhä henkilö, pyhä Bede taasen selittää veren olevan Kristuksen kyljestä valuvaa verta, tulen olevan Pyhä Henki ja savun tarkoittavan murhetta ja kyyneleitä.

Monet kirkkoisät ovatkin omissa kirjoituksissaan selittäneet profeetta Joelin sanoja. Näin tekivät muiden muassa pyhä Johannes Krysostomos sekä pyhä Gregorios Teologi.

Ikoneihin profeetta Joel kuvataan lempeänä parrakkaana miehenä, jolla on kädessä kirjakäärö. Ortodoksisessa kirkossa häntä muistellaan vuosittain lokakuun 19. päivänä.

Tropari, 2.säv.

Viettäen profeettasi Joelin pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || Pelasta sielumme, oi Herra.

Kontakki, 8.säv.

Täytettynä jumalallisella innoituksella, oi pyhä profeetta Joel, | sinä ennustit pyhän Hengen vuodatuksesta Messiaan aikana. | Niin nytkin sama pyhä Henki tulee meihin rukouksiesi kautta, || ja valmistaa meitä tulevaan tuomiopäivään.
Back

PayPal