Pyhä profeetta Baruk (Baruk ben Neriah) oli suuren profeetta Jeremiaan (muistopv. 1.5.) erottamaton kumppani, opetuslapsi, ystävä ja kirjuri. Baruk kirjoitti jatkuvasti hänen profeetallisia sanontojaan ja luki niitä ihmisille Jerusalemin temppelissä. Yhdessä opettajansa kanssa pyhä Baruk suri raskaasti Nebukadnessarin tekemää Jerusalemin tuhoa sekä opetti ja arvosteli ankarasti juutalaisia, joita hän sieti ärtymyksestään huolimatta. Hän oli todistamassa pyhän profeetta Jeremiaan kivittämisen ja hautasi hänen ruumiinsa.

Profeetta Jeremiaan marttyyrikuoleman jälkeen pyhä Baruk asui jonkin aikaa Egyptissä, missä hän myös kuoli 500-luvulla ennen Kristusta. Pyhä Baruk ennusti juutalaisten paluun Babylonian vankeudesta ja Babylonian kurjuuden. Hän ennusti selkein sanoin Jumalan Pojan maailmaan tulon, sanoen Hänestä –

”Tämän jälkeen viisaus ilmaantui maan päälle ja eli ihmisten keskuudessa.”.

Hänen profetiansa alkaa sanoilla:

”Hän on meidän Jumalamme, kukaan toinen ei ole hänen vertaisensa.” (deuterokanoninen Barukin kirja 3:36)

Tätä Barukin kirjaa pidetään ei-kanonisena, deuterokanonisena ja se liitetään profeetta Jeremiaan kirjaan. Kristuksen syntymän aattona, jouluaattona, sitä luetaan yhtenä Vanhan testamentin osana, Jeremiaan profetioiden listassa.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää profeetta Barukia aina vuosittain hänen omana muistopäivänään syyskuun 28. päivänä.
Back

PayPal