Pyhät marttyyrit Trofimos, Savvatios (Sabbatios) ja Dorymedon Synnadalaiset kärsivät kuoleman Kristuksen vuoksi Rooman keisari Probuksen (276-282) hallituskaudella. Pisidian Antiokiassa vietettiin pakanajuhlaa, jossa uhrattiin epäjumalille ja tehtiin muitakin jumalattomia menoja.

Kristityt Trofimos ja Savvatios saapuivat kaupunkiin juuri juhlien aikana ja he olivat surullisia tästä äänekkäästä ja sopimattomasta spektaakkelista. He rukoilivat, että Herra ohjaisi hairahtuneet oikealle tielle pelastukseen. Sanottuaan tämän epäjumalanpalvojat huomasivat heidän läsnäolonsa ja sen, etteivät he palvoneet epäjumalia. Siksi he pidättivät miehet ja veivät heidät kuvernöörin luo.

Kuulustelussa pyhät pitivät tiukasti kiinni uskostaan. Kun heitä kehotettiin luopumaan Kristuksesta, he päättäväisesti kieltäytyivät tekemästä sitä. Pyhä Savvatios kuoli sen seurauksena kovan kidutuksen seurauksena, pyhä Trofimos lähetettiin Synnadan kaupunkiin Frygiaan kokemaan entistäkin kauheampia kidutuksia.

Kolme päivää pyhä Trofimos käveli pohjaan laitettujen terävien naulojen kanssa rautasandaaleissa ja hänen päälleen ajettiin hevosilla. Frigiuksen kuvernööri Perinnos Dionysios, pahamaineinen kiduttaja ja teloittaja, käytti kaikenlaisia kidutusmenetelmiä rikkoakseen rohkean kristityn tahdon. Pyhä Trofimos toisti kuitenkin ainoastaan sanoja Raamatusta: ”Monet ovat vanhurskaiden ahdistukset, mutta kaikista niistä Herra heidät vapauttaa.” (Ps.33/34:30, Sept.)

Senaattori Dorymedon, salakristitty, ihaili marttyyrtin urheutta ja vieraili pyhän Trofimoksen luona vankilassa, pesi ja sitoi hänen haavansa ja sai samalla kuulla hänen uskostaan. Trofimoksen usko ja opetukset johtivat muutoksiin hänen ajattelussaan ja toiminnassaan. Kun pakanat huomasivat, ettei senaattori osallistunut Castorin ja Polluxin pakanjuhliin, he kysyivät syytä poissaoloon. Senaattori sanoi olevansa kristitty ja siksi hän ei osallistunut demonien kunniaksi järjestettyyn juhlaan. Hänet ja pyhä Trofimus heitettiin silloin petojen syötäväksi, mutta marttyyrit säilyivät siellä vahingoittumattomina. Senpä vuoksi heidät sitten teloitettiin miekalla. Tämä tapahtui vuonna 276.

Tropari, 8.säv.

Kolminaisuudessa ylistettävä Jumala, | kirkasta marttyyriesi kolmilukuinen joukko: Trofimos, Savvatios ja Dorymedon. | Sillä pyhään Kolminaisuuteen uskomalla he kukistivat vihollisen. || Heidän rukouksiensa tähden Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kontakki, 8.säv.

Kunnioittaen sinua kärsivien tukena ja hurskauden perustana | kirkko iloitsee sinun valoisasta marttyyrikilvoituksestasi, | sinä aina ylistettävä, autuas kärsijä, viisas, kunniakas Trofimos. || Sinun mukanasi kärsineiden kanssa rukoile synneistä puhdistumista niille, jotka sinua ylistävät, oi voittamaton.
Back

PayPal