Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Nikeforos, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut sinulta, meidän jumalaltamme, kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.
Kontakki, 1 .säv.

Sinä sidoit itsesi rakkauden siteillä ja avoimesti torjuit vihan paheen. Miekalla surmattuna sinusta tuli lihaksitulleen Jumalan ja Vapahtajan marttyyri. Rukoile Häntä, oi Nukeforos, puolestamme, jotka veisuilla ylistämme kunniakasta muistoasi.
Back

PayPal