Pyhän ylienkeli Mikaelin ihme tapahtui kolossalaisille Fryykiassa ei kovinkaan kaukana kaupungista nimeltään Hieropolis, paikassa, jota kutsutaan Khairetopaksi (nykyisin Kaya-dipli) ja jossa oli ylienkeli Mikaelille nimetty kirkko, joka on rakennettu ihmeellisen lähteen päälle. Apostoli Johannes Teologi oli paikan ohi kulkiessaan ennustanut, että suuri ylienkeli Mikael verhoaisi vielä armollaan tämän paikan.

Tämän kirkon oli rakennuttanut eräs Laodician kaupungin asukas kiitoksena Jumalalle hänen mykän tyttärensä paranemisesta. Pyhä taivaallisten sotajoukkojen komentaja Mikael näyttäytyi tälle miehelle unessa ja ilmoitti hänelle, että tyttö saisi puheen lahjansa takaisin juotuaan vettä lähteestä.

Tyttö todellakin parani ja alkoi puhua. Tämän ihmeen jälkeen isä ja hänen tyttärensä sekä koko heidän perheensä kastettiin. Suuressa kiitollisuudentunteessa isä rakensi kirkon tälle paikalle pyhän ylienkeli Mikaelin kunniaksi. Tälle lähteelle alkoi sen jälkeen tulla paljon ihmisiä, ei vain kristittyjä vaan myös pakanoita. Samassa yhteydessä useita pakanoita kääntyi pois epäjumalien palvonnasta ja heidät kastettiin kristityiksi.

Tässä pyhän ylienkeli Mikaelin kirkossa palveli eräs Arkhippos niminen mies kuusikymmentä vuotta kirkon palvelijana. Saarnoillaan ja esimerkillisellä elämällään hän sai monet pakanat uskomaan Kristukseen. Tuon ajan yleinen ikeämielisyys kristittyjä ja eritoten Arkhipposta kohtaan sai pakanat ajattelemaan kirkon tuhoamista ja ihmisten estämistä tulemasta tälle pyhälle paikalle paranemaan. Samalla he pohtivat Arkhippoksen tappamista.

Tässä tarkoituksessa he patosivat Lykokaperos ja Kufos joet niiden yhtymäkohdassa ja suuntasivat vedet kirkkoon päin haluten näin tuhota myös ihmeitätekevän lähteen. Pyhä Arkhippos rukoili palavasti ylienkeli Mikaelia auttamaan vaaran torjumisessa. Rukouksien avulla ylienkeli Mikael ilmestyi kirkkoon ja seisoen tulisen patsaan kaltaisena kiven päällä, hän avasi laajan repeämän kallioon tekemällä ristinmerkin sauvallaan kiven yllä ja käski saapuvan veden virrata sinne. Näin temppeli pysyi vahingoittumattomana.

Nähdessään tämän mahtavan ihmeen, pakanat pakenivat kauhuissaan. Arkhippos ja kristityt kokoontuivat kirkkoon ylistämään Jumalaa ja kiittämään ylienkeli Mikaelia avusta. Paikka, missä joen vedet syöksyivät halkeamaan, sai nimekseen Khonai, mikä tarkoittaa kreikankielessä ”suppiloa”.

Pyhän Aleksei Moskovalaisen perustama Tsudovin luostari (Чу́дов монасты́рь) Moskovassa on nimetty tämän juhlanpäivän mukaan (venäjäksi Чу́до/Tsudo, ’’ihme’’).

Tropari, 4.säv.

Taivaallisten voimien johtaja, | sinua me kelvottomat aina ahkerasti anomme, | että sinä rukouksillasi suojelisit meitä | kätkien aineettoman kunniasi siipien alle | meidän hartaasti eteesi langetessa ja anoessa: | Päästä hädästä meidät, || oi ylhäisten voimien päämies.

Kontakki, 2.säv.

Valoisa Mikael, sinä seisot Kolminaisuuden rinnalla kaikkien taivaallisten järjestöjen kanssa | ja heidän kanssaan veisaat jumalallista laulua. | Maailman ylitse sinä jumalallisella liikkeellä kuljet | ja teet suuria ihmeitä. || Älä lakkaa rukoilemasta meidän puolesta.

Kontakki, 2.säv.

Sinä olet ensimmäinen arkkienkelien joukossa, oi hengellinen johtaja, Mikael, | ja sinä lakkaamatta rukoilet puolestamme kaikkeuden Jumalaa, |voittaen röyhkeät tyrannit täällä alhaalla. | Sinä, joka olet aina läsnä pelottavan tuomioistuimen edessä, || älä koskaan unohda meitä täällä alhaalla.
Back

PayPal