Pyhä profeetta ja Jumalannäkijä Mooses kuului Leevin sukukuntaan ja oli Amramin ja Jokebedin lapsi.(2.Moos.6:20):

"Amram otti vaimokseen isänsä sisaren Jokebedin, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen."

Mooseksen elämä on kuvattu Raamatun Vanhassa testamentissa sen ensimmäisissä kirjoissa, erikoisesti välillä toisesta Mooseksen (2.Moos.) kirjasta viidenteen (5.Moos.). Raamattumme Vanhan testamentin 5 ensimmäistä kirjaa kantaa hänen nimeään ja niissä kerrotaan maailman luomisesta, ensimmäisten ihmisten elämästä ja Israelin kansan vaiheista.

Mooses syntyi Egyptissä noin vuonna 1689 eKr. Kun Egyptin faarao määräsi kaikki heprealaisten poikalapset tapettaviksi (2.Moos.22):

"Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin mutta tytöt oli jätettävä eloon."

Mooseksen äiti laittoi hädissään lapsensa piellä tiivistettyyn kaislakoriin ja laittoi korin Niiliin virran vietäväksi. Faaraon tytär löysi lapsen ja kasvatti hänet omana poikanaan. Tytär antoi lapselle nimen Mooses, "vedestä nostettu".

Kahdeksankymmen vuoden ikäisenä Mooses meni Midianiin, missä hän puhui Herralle, joka ilmestyi hänelle palavassa pensaassa Horebin vuorella. (2.Moos.3:2):

"Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä."

Jumala valitsi Mooseksen johtamaan Herran kansa pois Egyptin orjuudesta. He ylittivät Punaisenmeren kuin se olisi ollut kuivaa maata ja rangaistuksena kansan epäuskosta ja nurinasta he vaelsivat neljäkymmentä vuotta erämaassa.

Saapuessaan Moabin maahan, Mooses meni Nebonvuorelle (5.Moos.32:49):

"Mene nyt Abarimin vuoristoon ja nouse Nebonvuorelle, joka on Moabin maassa vastapäätä Jerikoa. Sieltä saat katsella Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille omaksi."

(5.Moos.34:1):

"Mooses nousi Moabin tasangolta Nebonvuorelle, Pisgan huipulle, joka on Jordanin itäpuolella vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan."

Täällä hän Jumalan tahdon mukaisesti kuoli vuonna 1569 eKr. ollessaan 120 vuoden ikäinen ja pääsemättä koskaan kansansa Luvattuun maahan. Mooses oli kansansa lainantaja ja opettaja sekä ensimmäinen historian kirjoittaja.

Profeetta Mooses teki monia ihmetekoja elämänsä aikana ja myös kuolemansa jälkeen. Hän oli läsnä todistajana Taaborin vuorella profeetta Eliaan kanssa Kristuksen kirkastumisen yhteydessä (muistopv 6.8.) ja näin todisti, että Kristus on Messias, maailman Vapahtaja.

Ortodoksinen kirkko muistelee profeetta Moosesta, Jumalan näkijää omana muistopäivänään vuosittain aina syyskuun 4. päivänä.

Tropari, 2.säv.

Viettäen profeettasi Mooseksen pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || Pelasta sielumme, oi Herra.

Kontakki, 2.säv.

Tänään profeettain kuorot Mooseksen ja Aaronin kanssa riemuitsevat, | sillä heidän ennustuksensa ovat meissä loppuun täyttyneet: | tänään loistaa risti, | jolla Sinä, Kristus Jumala, pelastit meidät. || Heidän esirukouksiensa tähden armahda meitä.
Back

PayPal