Seitsemänkymmentä apostolia ovat ne, jotka Herra valitsi Luukkaan evankeliumin mukaan 12 apostolin lisäksi avustamaan heitä saarnaamisessa ja evankeliumin levittämisessä.

Myöhemmin kysymys Jeesuksen olemuksesta herätti tässäkin joukossa kiivasta keskustelua. Munkki Serafim kirjoittaa kirjassaan Paratiisi on idässä viitaten syyrialaiseen Aarteiden luolan kirjaan, että 12 apostolia näistä 70 apostolista ei hyväksynyt Messiaan jumaluutta. Näiden tilalle valittiin 14 muuta apostolia, joiden joukossa olivat muiden muassa lääkäri Luukas ja evankelista Markus sekä Syyrian apostolit, joista kirja käyttää nimiä Addai, Aggai ja Mari.

Nämä myöhemmin valitut sekä jo aikaisemmin valitut apostolit lähetettiin sitten sanansaattajina saarnaamaan evankeliumia. Vaikka siis näiden apostolien lukumäärä ylittää tuon alkuperäisen, Kristuksen valitseman 70 apostolin lukumäärän, ollen nyt 72, siitä huolimatta heihin viitataan puhuttaessa 70 apostolista ja puheessa käytetään termiä 70 apostolia tai yksi 70 apostolista.

70 apostolia Raamatussa

Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:1-16) sanotaan:

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta

Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.

Hän sanoi heille:
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.

"Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.' Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

"Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.

"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!

"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Keitä olivat 70 apostolia

70 apostolia olivat:

Agabos (Ap.t. 11:28) profetoi monia asioita mm. ap. Paavalista, jotka sitten todentuivat Ceasar Claudiuksen hallinta-aikana, ap. Paavali mainitsee kirjeissään
Akaikos (1. Kor. 16:17)
Alfeus (muistopv. 26.5.) Apostoli Alfeus tuli Kapernaumin Galilea kaupungista ja hän oli apostolien Jaakobin ja Matteuksen isä.
Ampliatus, (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian Odyssopuloksen piispa
Ananias (Ap.t. 9:10) (muistopv. 1.10.) mies, joka kastoi apostoli Paavalin, Damaskoksen piispa
Andronikos ja Junias (Room. 16:7) (muistopv. 17.5. ja 30.7.) ap. Paavalin sukulainen, Pannonian piispa
Apelles (Room. 16:10) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Juudean Odyssopoliken Lyddan piispa
Apfia (muistopv. 19.2.) ap. Filemonin vaimo, työskenteli yhdessä miehensä ja ap. Arkippoksen kanssa
Apollos (Ap.t .18:24) (muistopv. 30.3. ja 8.12.) Smyrnan piispa ennen Polykarposta
Aquila (Akylas) (Ap.t. 18:2) (muistopv. 14.7.) matkusti yhdessä vaimonsa Pricillan (Prisca) ja ap. Paavalin kanssa Efesokseen, Paavali mainitsee heidät kirjeissään, Akylas oli myöhemmin piispana Aasiassa.
Aristarkhos (Ap.t. 19:29) ap. Paavalin opetuslapsi, myöhemmin Syyrian Apamean piispa
Aristobulos (Room. 16:10) (31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, saarnasi Britanniassa ollen sen ensimmäinen piispa
Arkippos (Kol. 4:17) (muistopv. 19.2.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, työskenteli yhdessä apostolien Filemonin ja Apfian kanssa
Artemas (Tiit. 3:12) Paavalin oppilas, Lystran piispa
Asynkritos (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Aasian Hyracanian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
Barnabas (Ap.t. 4:36 ja 9:27) (muistopv. 11.6.) apostoli Paavalin työtoveri
Crescens (2. Tim. 4:10) (muistopv. 30.7.) ap. Paavalin työtoveri, myöhemmin Galatian piispa, teki lähetystyötä Galliassa
Crispus (Ap.t. 18:8)
Epafras (Kol. 4:12)
Epafrodites (Fil. 2:25)
Epainetos (Room. 16:5) (muistopv. 30.7.) ap. Paavali mainitsee kirjeissään, Kartagon piispa
Erastos (Room. 16:23) (muistopv. 10.11) Korintin kaupungin varainhoitaja, myöhemmin myös Jerusalemissa diakonina, myöhemmin Paneasin seurakunnan kaitsija
Euodos
Filemon (Filem.) (muistopv. 19.2. ja 22.11.) Gazan piispa, työskenteli yhdessä vaimonsa ap. Apfian ja poikansa ap. Arkippoksen kanssa
Filippos (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
Filologos (Room.16:15) Sinopen toinen piispa apostoli Andreaksen jälkeen
Flegon (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Traakian Maratonin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
Fortunatus (1. Kor. 16:17)
Gaios (Room. 16:23) (muistopv. 5.11.) Efesoksen piispa Timoteoksen jälkeen
Hermas (Room. 16:14) (muistopv. 31.5. ja 5.11.) Filippopoliksen eli Edirnen piispa, Hermaan paimen yhdistetään perinteisesti häneen
Hermes (Room. 16:14) (muistopv. 8.4.) Dalmatian piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
Herodion (Room. 16:11) (muistopv. 10.11. ja 8.4.) apostoli Paavalin sukulainen ja apostoli Pietarin seuraajia, Patraksen piispa, mestattiin yhdessä apostoli Pietarin kanssa
Jaakob, Herran veli (Gal. 1:19) (muistopv. 23.10)
Jason (Room. 16:21) (muistopv. 28.4.) Tarsoksen piispa, matkusti Korfulle ap. Sosipatroksen kanssa, saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
Junias -> Andronikos ja Junias
Justus, myös Josef Barsabbaaksi kutsuttu, (Ap.t. 1:23) (muistopv. 30.10.) Jumalansynnyttäjän kihlatun p. Joosefin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Salomen lapsi, Jeesuksen velipuoli, Eleutheropoliksen piispa
Karpos (muistopv. 26.5.) Apostoli Karpos oli piispana Verriassa Makedoniassa.(2. Tim. 4:13)
Klemens (muistopv. 10.9.) Sardisin piispa
Kleopas (muistopv. 30.10.) Joosef Kihlaajan veli, joka käveli Herran kanssa Emmauksen tiellä
Kodratos toimi Ateenan piispana ja saarnasi Ateenan lisäksi Magnesiassa, missä kokoi marttyyrikuoleman.
Linus (2. Tim. 4:21) (muistopv. 5.11.) ap. Paavalin opetuslapsi, Rooman piispa, toinen paavi heti Pietarin jälkeen
Lukios (Room. 16:21) (muistopv. 10.9.) Laodicean piispa
Luukas, evankelista (Kol. 4:14) (muistopv. 18.10. ja 22.4. sekä 20.6.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja
Markus Johannes /Markus (Kol. 4:10) Barnabaan serkku, Apolloniaksen piispa
Markus, evankelista (Ap.t. 12:25) (muistopv. 25.4.) ap. Paavalin työtoveri, evankeliumin kirjoittaja, Aleksandrian kirkon perustaja ollen sen ensimmäinen paavi
Narkissos (Room. 16:11) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Ateenan piispa
Nikanor (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
Olympas (Room. 16:15) (muistopv. 10.11.) apostoli Pietarin seuraajia, mestattiin yhdessä Pietarin kanssa
Onesiforos (2. Tim. 1:16)
Onesimos (Kol. 4:9) (muistopv. 15.2.) mainitaan ap. Paavalin kirjeissä, ap. Filemonin entinen orja, josta tuli ap. Paavalin opetuslapsi
Parmenas (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista, Solin piispa
Patrobas (Room. 16:14) (muistopv. 5.11.) Pozzuolin piispa
Priscilla -> kts. tarkemmin Aquila (Akylas)
Prokoros (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
Pudens (2. Tim. 4:21) Rooman senaatin jäsen, apostolit Pietari ja Paavali asuivat hänen luonaan siellä ollessaan
Quartus (Room. 16:23) (muistopv. 10.11.) Berutin piispa
Rufus (Room. 16:13) (muistopv. 8.4.) Kreikan Thebeisin piispa, mainitaan roomalaiskirjeessä
Sakkeus (muistopv. 20.4.) rikas publikaani Jerikosta, joka lähti seuraamaan Jeesusta ja kulki jonkin aikaa ap. Pietarin mukana, Kesarean piispa
Silas (Ap.t. 15:40 ja 16:25) (muistopv. 30.7. ja 4.1.) Paavalin työtoveri, Korintin piispa
Silvanus (1. Piet. 5:12) (muistopv. 30.7.) Tessalonikin piispa
Simeon, Herran sukulainen, ap. Kleopasin poika, Jerusalemin piispa Jaakobin jälkeen
Sosipatros (Room. 16:21) (muistopv. 10.11. ja 28.4.) Ikonionin piispa, matkusti ap. Jasonin kanssa Korfulle, jossa saarnasivat, rakensivat kirkon ja kastoivat pakanoita
Sostenes (Ap.t. 18:17)
Stakhys (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Bysantiumin ensimmäinen piispa
Stefanos (Ap.t. 6-7) (muistopv. 27.12. ja 2.8.) arkkidiakoni, ensimmäinen marttyyri
Taddeus
Tertius (Room. 16:22) (muistopv. 30.10. ja 10.11.) Ikonionin piispa Sosipatroksen jälkeen, kirjoitti muistiin ap. Paavalin kirjeen roomalaisille
Tiitus (Gal. 2:1 ja Tiit. 1:5)
Timon (Ap.t. 6:5) yksi 7 diakonista
Timoteus (Ap.t. 16:1) (muistopv. 22.1.) Paavalin työtoveri, myöhemmin Efesoksen piispa
Trofimos (Ap.t. 20:4) apostoli Paavalin opetuslapsi Edessasta
Tykikos (Ap.t. 20:4)
Urbanos (Room. 16:9) (muistopv. 31.10.) avusti ap. Andreasta eräitten muiden apostolien kanssa, Makedonian piispa
Zeenas (Tiit. 3:13)

Tropari, 3. sävelmä

Jumalallisella uskolla te saitte verkkoon kansat, | oi Herran seitsemänkymmentä apostolia; | ja te johditte heidät Jumalan tuntemiseen | kuten ne, jotka ovat saaneet Hengen armon. | Oi innoittuneet apostolit, | rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, || että Hän antaisi meille suuren armonsa.

Kontakki, 2. sävelmä

Oi uskovaiset, ylistäkäämme Kristuksen seitsemänkymmenen apostolin kuoroa, | ja viettäkäämme heidän juhlaansa. | He opettivat meitä palvomaan jakaantumatonta Kolminaisuutta, || sillä he ovat uskon jumalallisia lamppuja.




Back

PayPal