Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Partheniosta, Lapsakoksen piispaa, aina vuosittain helmikuun 7. päivänä.


Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Parthenios, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 2.säv.

Oi suuri esipaimen Parthenios, | sinä Jumalan jylisevä ääni, | hengellinen pasuuna, uskon istuttaja ja harhaoppien poistaja, | Kolminaisuuden otollinen palvelija! | Seisoen aina enkelten joukossa Jumalan edessä || rukoile lakkaamatta meidän kaikkien puolesta.

Back

PayPal