Pyhä Sylvester, Rooman paavi (314-335) syntyi Roomassa kristittyyn perheeseen. Hänen isänsä oli Rufinus ja äitinsä Justa. Isän kuoltua lapsen ollessa melko nuori, äiti hoiti Sylvesteriä. Hänellä oli opettajanaan pappi nimeltä Quirinius, joka antoi Sylvesterille hyvän ja kristillisen koulutuksen.

Vartuttuaan aikuiseksi Sylvester täytti Herran käskyn rakastaa lähimmäistään. Hänellä oli usein kotonaan vieraita ja muita matkustavia ihmisiä, joita hän palveli kuin orja omassa kodissaan. Kristittyjen vainojen aikana hän ei epäröinyt majoittaa myös pyhää rippi-isäänsäkään, piispa Timotheios Antiokialaista, joka asui hänen luonaan yli vuoden ajan ja joka käännytti useita kristityiksi saarnoillaan.

Piispa Timotheos pidätettiin ja teloitettiin maaherra Tarquiniuksen määräyksestä. Sylvester otti ruumiin salaa haltuunsa ja hautasi sen kunnioituksella. Kun tämä tuli maaherran tietoon, Sylvesterkin pidätettiin, vietiin oikeuden eteen ja maaherra vaati häntä luopumaan uskostaan uhaten häntä kidutuksella ja kuolemalla. Sylvesteriä ei kuitenkaan saatu luopumaan uskostaan ja hän pysyi lujana. Siksi hänet viimein heitettiin vankilaan. Maaherra kuoli yllättäen oikeudenkäynnin aikana ja pyhä Sylvester vapautettiin. Pelottomasti hän jatkoi evankelioimistyötään pakanoiden keskuudessa ja käännytti useita heistä kristityiksi.

Kolmenkymmenen vuoden iässä Sylvester vihittiin diakoniksi ja kohta sen jälkeen papiksi piispa Marcellinuksen (296-304) toimesta. Rooman piispan Militiadeksen (joissain lähteissä käytetään myös nimeä Melikhiadeksen, 311-314) kuoltua, pyhä Sylvester valittiin Rooman piispaksi. Tässä tehtävässään hän kannusti laumaansa elämään vanhurskaasti ja vaati, että papit täyttävät velvollisuutensa eivätkä osallistu maallisiin liiketoimiin.

Pyhä Sylvester tunnettiin Pyhän Raamatun asiantuntijana ja kristillisen uskon lujana puolustajana. Keisari Konstantinos Suuren hallitusaikana, kun aikaisemmat vainot olivat jo päättyneet, juutalaiset järjestivät suuren julkisen keskustelutilaisuuden siitä, mikä usko on totta. Pyhä keisari Konstantinos Suuri ja hänen äitinsä pyhä Helena sekä suuri yleisöjoukko osallistui tähän tilaisuuteen.

Pyhä Sylvester puhui kristittyjen puolesta ja juutalaisilla oli satakaksitoista oppinutta rabbia, joita johti maagikko ja velho nimeltä Zambres. Vanhan testamentin kirjoituksia siteeraten pyhä Sylvester vakuuttavasti osoitti, että profeetat olivat ennustaneet Jeesuksen Kristuksen syntymän Kaikkeinpuhtaimmasta Neitseestä Mariasta. Sylvester myös osoitti puheillaan, että Kristus vapaaehtoisen kärsimyksen ja kuoleman sekä kunniakkaan ylösnousemuksen kautta pelasti ja lunasti langenneen ihmiskunnan.

Pyhä Sylvester julistettiin keskustelun voittajaksi. Zambres yritti turvautua vielä noituuteen, mutta Jeesuksen Kristuksen nimen voimalla Sylvester torjui kaikki tällaiset yritykset. Lopulta kaikki muut juutalaiset alkoivat myös uskoa Kristukseen ja he pyysivät saada kasteen.

Pyhä Sylvester toimi Rooman kirkon ylimpänä piispana yli kaksikymmentä vuotta ansaiten suurta arvostusta kaitseltavalta laumaltaan. Hän kuoli rauhallisesti vanhuuteen vuonna 335.
Back

PayPal