Nil Sorsk (Sorski ~ Sorajokelainen) eli vuosina 1433-1508. Hänen alkuperäinen sukunimensä oli luultavasti Maikov. Hänen elämästään tiedetään hyvin vähän mitään varmaa, sillä suurin osa häntä koskevista asiakirjoista tuhoutui tataarien toimesta. Perimätiedon ja Nilin lähettämien kirjeiden pohjalta hänestä tiedetään kuitenkin jonkin verran.

Nil Sorsk syntyi ja opiskeli luultavasti Moskovassa. Hänet vihittiin munkiksi Kirilo-Belozerskin luostarissa. Sieltä hän lähti Konstantinopoliin ja Athokselle, jossa hän tutustui luostarielämään ja kreikankielisiin pyhien isien kirjoituksiin. Palattuaan Venäjälle Nil näki Venäjän luostarilaitoksen rappeutuneen tilan. Munkit olivat vieraantuneet köyhyyslupauksesta - luostareilla oli valtavia maaomaisuuksia ja munkit järjestivät pitoja useina päivinä vuodessa.

Nil asettautui asumaan Kirilo-Belozerskin luostarin lähelle skiittaan Sora nimiseen paikkaan joen varrelle. Nil vaati munkeilta täydellistä omaisuudesta luopumista ja haki itselleen yksinäisyyttä. Sorajoella hän tutki pyhiä kirjoituksia ja vähitellen hänen ympärilleen kerääntyi muita veljiä, jotka janosivat tietoa Nililtä. Nil ei koskaan pitänyt itseään muiden veljien ohjaajana vaan heidän vertaisenaan. Nil ja hänen seuraajansa jäljensivät lukuisia kirjoja ja Nil kirjoitti pääteoksensa Predanijen ja Ustavin. Nämä sekä lukuisia hänen kirjeitään on säilynyt tähän päivään saakka. Nil eli yksinkertaista askeettista elämää. Viimeisenä toiveenaan hän pyysi tulla kuolemansa jälkeen heitetyksi metsään eläinten syötäväksi, sillä hän ei pitänyt itseään arvollisena tulla haudatuksi ja hän halusi toteuttaa yksinkertaista elämäntyyliään myös kuolemansa jälkeen.

Nil Sorskin luostarisäännöt, ohjeet ja kirjeet ovat muuttaneet merkittävästi venäläistä luostarilaitosta. Hän oli ensimmäinen merkittävä hesykastikirjoittaja Venäjällä. Hän ei vain välittänyt vanhoja hesykastisia ajatuksia vaan loi niistä synteesin, josta tuli merkittävä mystiikan osa Venäjällä.

Nil Sorskia ei virallisesti ole koskaan kanonisoitu pyhäksi, mutta häntä kunnioitetaan paljon Venäjällä. Hänet mainitaan mineassa, hänestä on tropari, kontakki ja irmossi sekä akatistos. Nilin nimi on mainittu Venäjän kirkon kalenterissa vuodesta 1903 lähtien. Ajan saatossa Nilin todetaan saaneen paikan pyhien isien kuorossa. Venäjän kirkko viettää hänen muistoaan 7. toukokuuta.

Tropari, 4. säv.

Sinä luovuit maailmasta ja pakenit elämän meteliä, | Oi vanhurskas ja jumalankantaja isä Nil. | Sinä et laiminlyönyt paratiisikukkien keräämistä isien kirjoituksista,| ja lähdit erämaasta taivaan kartanoihin | kukoistettuasi liljan tavoin pellolla. | Opeta meitä kunnioittamaan sinua ja kulkemaan kuninkaallista tietä, || ja rukoile meidän sielujemme puolesta.

Kontakki, 1. säv.

Sinä näet paratiisin siunauksen ja nautit sen ihanuudesta, | sillä sinä kannoit Jumalan valaiseman ymmärryksen tuoksuvia hedelmiä. | Oi jumalallisen tunnonvaivojen kalkki, isä Nil, rukoile Kristusta, että me, opetuslapsesi, || voisimme iloita iankaikkisesti sinun kanssasi.
Back

PayPal