Raamatun Vanhassa testamentissa on mainittu useita Asraja-nimisiä henkilöitä. Mm. 1. Kuninkaitten kirjassa mainitaan ylipappi Asarja, Sadokin poika ja ylimaaherra Asarja, Natanin poika. 2. Kuninkaitten kirjassa Juudan kuningas Asarja Amasjan poika ja 1. Aikakirjassa Asarja Etanin poika. Vielä muitakin Asarja-nimisiä sieltä löytyy, mutta profeetta Asarjasta kerrotaan hieman enemmän 2. Aikakirjassa (2.Aik.15:1-14):

Asarjan, Odedin pojan, valtasi Jumalan henki. Hän lähti Asan luo ja sanoi hänelle: "Asa ja kaikki Juudan ja Benjaminin miehet, kuulkaa minua! Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät. Israel eli kauan vailla oikeaa Jumalaa, vailla pappien opetusta ja vailla lakia. Mutta ahdistuksessaan se palasi Herran, oman Jumalansa, luo ja etsi häntä, ja niin se löysi hänet. Tuohon aikaan eivät matkamiehet voineet kulkea rauhassa, sillä kaikkialla ihmisten kesken vallitsi epäjärjestys. Kansat hyökkäsivät kansoja vastaan ja kaupungit kaupunkeja vastaan, sillä Jumala oli saattanut ne ahdingon ja sekasorron valtaan. Mutta olkaa te vahvoja älkääkä menettäkö rohkeuttanne. Te saatte teoistanne palkan."

Kun Asa kuuli nämä profeetta Asarjan, Odedin pojan, sanat ja ennustukset, hän sai rohkeuden poistaa iljettävät epäjumalankuvat koko Juudan ja Benjaminin alueelta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta. Hän myös kunnosti Herran alttarin, joka oli temppelin eteishallin edessä. Hän kutsui koolle Juudan ja Benjaminin heimot sekä niiden keskuuteen asettuneet efraimilaiset, manasselaiset ja simeonilaiset. Näitä oli siirtynyt Israelista paljon hänen alueelleen, kun he olivat nähneet, että Herra, hänen Jumalansa, oli hänen kanssaan.

Asan viidennentoista hallitusvuoden kolmannessa kuussa he kaikki kokoontuivat Jerusalemiin. Siellä he uhrasivat saaliistaan Herralle seitsemänsataa härkää ja seitsemäntuhatta lammasta. He antoivat lupauksen, että palvelisivat Herraa, isiensä Jumalaa, koko sydämestään ja sielustaan ja että jokaisen, joka ei palvele Herraa, Israelin Jumalaa, olisi kuoltava, olipa hän nuori tai vanha, mies tai nainen. Trumpettien ja torvien soidessa ja riemun raikuessa he vannoivat tämän Herralle.

Pyhä Profeetta Asarja olis sii Odedin poika ja hän eli Juudaassa 900-luvulla ennen Kristusta (eKr.)

Profeetta Asarjan muistopäivä on 3.2.
Back

PayPal