Pyhittäjä Kiril Uusjärveläinen (ven. Кирилл Новоезерский) piti eristyneisyydestä ja rukouksesta jo lapsena. 15-vuotiaana hän lähti Pihkovan luolaluostariin. Kornili Pihkovan luolaluostarin igumeni (20.2.) toimi hänen ohjaajanaan. Kornilin suostumuksella Kirill lähti vaeltamaan erämaahan, jossa hän vietti 20 vuotta.

Kirill näki unessa, että hänen piti perustaa luostari. Hän rukoili Tihvinän luostarissa kolme päivää ja lähti Valkjärven itäpuolelle, jossa Jumala näytti hänelle luostarin paikan. Hänen luostarinsa kasvoi ja Kirill kuoli siellä 4.2.1532.

Kiril Uusjärveläisen muistopäivä on 4.2.
Back

PayPal