Pyhä apostoli Pietari oli kahdentoista Jeesuksen opetuslapsen eli apostolien johtaja. Hänen muistopäivänsä on kesäkuun 29. päivä.

Apostoli Pietari oli syntyisin Betsaidasta Galileasta. Hänen isänsä nimi oli Johannes ja hänen veljensä oli apostoli Andreas Ensinkutsuttu. Kuten veljensä Andreas, myös Pietari oli ammatiltaan kalastaja. Hän oli kouluja käymätön ja köyhä ja häntä kutsuttiin Simoniksi. Myöhemmin itse Jeesus Kristus nimesi hänet uudelleen Pietariksi. Jeesus katsoi häntä ja sanoi: ”Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas” -- se merkitsee: Kallio. (Keefas on arameaa ja nimi Pietari tulee kreikasta (Petra), molemmat merkitsevät kalliota).

Kun hänet Jeesuksen toimesta kutsuttiin opetuslapseksi, hän tuli erottamattomaksi osaksi Kristusta ja hänen seuraajiaan. Pietari seurasi Jeesusta hänen pelastuksentyönsä alusta omaan kärsimysloppuunsa asti, kun hän ihmisten kysyessä kielsi Jeesuksen kolmasti peloissaan. Mutta lopulta monien katkerien kyynelten jälkeen, hän sai täydellisesti anteeksi rikkomuksensa.

Kristuksen ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen hän saarnasi Juudeassa, Antiokiassa ja eräissä osissa Aasiaa. Sitten hän lopulta tuli Roomaan, missä hänet ristiinnaulittiin keisari Neron toimesta ylösalaisin, pää alaspäin. Hänet kutsuttiin iankaikkiseen elämään noin vuonna 64 tai 66 tai 68. Hän jätti jälkeensä Kristuksen kirkolle kaksi epistolaa (yleistä kirjettä), jotka tunnetaan Uudessa Testamentissa Ensimmäisenä Pietarin kirjeenä ja Toisena Pietarin kirjeenä.

Hänen on myös yleisesti tunnustettu olleen mm. yksi tärkeimmistä Markuksen evankeliumin alkuperäisistä lähteistä. Evankelista Markus oli yksi Pietarin opetuslapsista.

Pietarin viimeisistä vaiheista kertoo perimätietona myöhäinen noin vuodelta 350 oleva piispa Ambrosiuksen lausunto, jonka todenperäisyyttä ei tosin voida vahvistaa. Sen mukaan, kun Pietari oli Roomassa, pakeni hän sieltä välttääkseen marttyyrikuoleman - tämä tapahtui muiden kristittyjen hartaiden pyyntöjen takia. Hänen ollessaan matkalla poispäin Via Appialla tuli häntä vastaan kuitenkin Jeesus, jolta Pietari kysyi: "Minne menet Herra?" Tähän Jeesus sitten vastasi, että hän menee uudelleen Roomaan ristiinnaulittavaksi, koska Pietari pakeni sitä.

Niinpä kerrotaankin, että Pietari oli niin häpeissään omasta pelkuruudestaan, että hän palasi takaisin Roomaan. Seurauksena olikin se, että Pietari siellä ristiinnaulittiin pää alaspäin - omasta pyynnöstään. Tämä pyyntö tapahtui sen takia, koska hän piti itseään liian arvottomana ristiinnaulittavaksi samalla tavoin kuin Herransa.

Pietarin symbolina ikoneissa ja kirkkotaiteessa käytetään Raamatun tekstin (Matt.16:18-19) vuoksi avainta.

Pietaria pidetään roomalaiskatolisessa kirkossa myös ensimmäisenä Rooman piispana eli paavina ja häntä ja muita paaveja Jeesuksen "edustajana" tai sijaisena maan päällä. Tämä johtuu siitä, että Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus antoi hänelle "Taivasten valtakunnan avaimet" (Matt. 16:18-19):

Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.

Pietarinkirkko nykyisen Vatikaanin alueella on perimätiedon mukaan rakennettu hänen hautapaikkansa päälle. Arkeologisissa tutkimuksissa on todettu, että kirkon alla olevassa haudassa oleva henkilö on samalta ajalta kuin Pietari, mutta mitään varmuutta ei ole siitä, että tämä henkilö olisi Pietari. Nykyiset historiantutkijat pitävät myös erittäin epätodennäköisenä, että oppimaton ja kieliä taitamaton kalastaja eli Pietari, olisi toiminut piispana vieraskielisessä suuressa metropolissa Roomassa. Mitään todisteita tai mainintoja tästä ei ole ennen 400-luvun puoliväliä, joten todennäköisesti paavi Leo I (k.461) kehitti tämän tarinan Rooman piispanistuimen aseman vahvistamiseksi.
Back

PayPal