Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää pappismarttyyri Methodios Pataralaista aina vuosittain hänen omana muistopäivänään kesäkuun 20. päivänä.

Tropari, 1.säv.

Sinun veresi huutaa Jumalan puoleen kuin Abelin veri, oi viisas esipaimen Metodios, joka avoimesti julistit Jumalan lihaksitulemista ja voitit Origeneen valheopin. Astuttuasi sisään taivaalliseen häähuoneeseen, ano Kristusta pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Sinä olet pappi ja pyhän Kolminaisuuden salaisuuden opettaja, sanomattomain käskyjen saarnaaja ja oikean uskon vahvistaja, oi Metodios. Sinä paljastit valheopin ja todellisen uskon vuoksi vuodatit veresi. Seisoen Kristuksen edessä enkelten kanssa, rukoile että pelastuisimme.

Back

PayPal