Ortodoksinen kirkko muistelee pyhittäjä Ofrunos Suurta aina vuosittain hänen omana muistopäivänään kesäkuun 12. päivänä.


Pyhittäjät Onufrios Suuri ja Pietari Athoslainen
Muistopäivä kesäkuun 12. päivä
Tropari, 1.säv.

Lihassa te elitte kuin enkelit, | olitte erämaan kansalaisia ja armon aarteita, | oi Onufrios, Egyptin kaunistus ja Pietari, Athoksen valo. | Siksi me kunnioitamme vaivojanne laulaessamme teille: | Kunnia Hänelle, joka teidät vahvisti, kunnia Hänelle, joka teki teidät ihmeellisiksi, || kunnia Hänelle, joka kauttanne parannusta vuodattaa kaikille.

Kontakki, 8.säv.

Saavutuksenne erämaassa teki teidät ruumiittomien kaltaisiksi, | jumalallinen Onufrios ja vanhurskas Pietari, Athoksen kaunistus, || te taivasmielinen pari, joka laulaa: Halleluja.

Back

PayPal