Pyhä Justinos Marttyyri syntyi noin vuoden 114 tienoilla Flavia Neapoliksessa Vanhan testamentin mainitsemassa Sikemissä, muinaisessa samarialaisessa kaupungissa, nykyiseltä nimeltään Palestiinan Nablus. Pyhä Justinos, joka tunnetaan myös nimillä Justinos Suuri, Justinos Filosofi sekä Justinos Kesarealainen, oli varhainen kristitty filosofi, apologeetti ja pyhä. Hänen teoksensa olivat ensimmäisiä laajempia kristillisen uskon puolustuksia. Justinos kutsuu itseään samarialaiseksi, mutta hänen isänsä ja isoisänsä olivat todennäköisesti kreikkalaisia tai roomalaisia. Hän kasvoi pakanana.

Jo lapsena Justinos osoitti suuria älykkyyden lahjoja, rakkautta tietoon ja harrasta omistautumista Totuuden etsimiseen.

Filosofi

Todennäköisesti hänellä oli jonkin verran omaisuutta ja hän saattoi opiskella kreikkalaista filosofiaa, stoalaisuutta, Peripateticsia, Pytagoraan ja Platonin oppeja. Hän totesikin, ettei yksikään noista kuitenkaan paljastanut tietoa todellisesta Jumalasta.

Kerran hän kuljeskeli kaupungin laitamilla yksinäisellä paikalla, kun hän tapasi sattumalta siellä erään vanhan miehen. Tämä mies kertoi Justinokselle kristinuskon opetuksen olennaisia asioita ja neuvoi häntä etsimään vastauksia kaikkiin elämän kysymyksiin Raamatusta. ”Mutta ennen muuta.” vanhus sanoi, ”rukoile ahkerasti Jumalaa, niin että Hän voi avata sinulle Valon oven. Kukaan ei voi ymmärtää Totuutta, ellei Jumala anna hänelle ymmärrystä, ja Hän paljastaa sen jokaiselle, joka etsii Häntä rukouksessa ja rakkaudessa.”

Kristitty

Niinpä Justinos kääntyi pian kristinuskoon ollessaan noin 30 vuoden ikäinen, mahdollisesti joskus vuosien 133-137 tienoilla, ja omisti lopun elämästään sen opettamiseen, mitä hän piti todellisena filosofiana. Hän piti kuitenkin edelleen filosofin viittaansa osoituksena siitä, että hän oli löytänyt totuuden. Hän todennäköisesti matkusti laajalti ja asettui lopulta Roomaan ja toimi kristinuskon opettajana avaamassaan kristillisen filosofian koulussa.

Apologeetti

Vuoden 155 tienoilla keisari Antonius Pius (138-161) aloitti kristittyjen vainot ja pyhä Justinos puolusti apologillaan kolmea kristittyä, jotka oli tuomittu teloitettavaksi. Kahden nimi tiedetään, he olivat Ptolemaios ja Lucias, kolmannen nimeä ei tiedetä.

Apologissaan hän osoitti valheeksi ja panetteluksi väitteet kristittyjen vainoamisen syistä ja sanoi, että kristittyjä vainotaan väärin perustein. Apologilla oli suotuisa vaikutus: keisari lopetti kristittyjen vainot. Pyhä Justinos matkusti keisarin määräyksestä Vähään-Aasiaan, missä kristittyjä vainottiin erityisen kiivaasti. Hän julisti keisarin käskyä kaikkialla alueella kaupungeissa ja maaseudulla.

Kirjailija

Keskustelussaan rabbi Tryfonin kanssa Efesoksessa ortodoksinen filosofi osoitti rabbille todeksi kristillisen opetuksen uskosta Vanhan testamentin profeetallisten kirjoitusten pohjalta. Pyhä Justinos on selostanut tätä käytyä keskustelua teoksessaan Keskustelu Tryfonin kanssa.

Toisen Apologian pyhä Justinos osoitti Rooman senaatille, ja se on kirjoitettu vuonna 161 pian sen jälkeen, kun Marcus Aurelius (161-180) nousi valtaistuimelle.

Marttyyri

Palattuaan Roomaan pyhä Justinos saarnasi evankeliumia kaikkialla ja käännytti paljon ihmisiä kristityiksi. Kun hän saapui pääkaupunkiin, kateellinen Crecentius, joka oli hävinnyt useissa keskusteluissa Justinokselle, esitti lukuisia syytöksiä Justinosta vastaan Rooman oikeudelle. Justinos pidätettiin, häntä kidutettiin ja hän kärsi sitten marttyyrikuoleman vuonna 165 Roomassa Marcus Aureliuksen aikana, kun Junius Rusticus oli kaupunginprefektinä.

Hänen reliikkinsä ovat Roomassa pyhän Johannes Kastajan kirkossa Sacrofanossa pari kilometriä Roomasta pohjoiseen.

Julkaisuja

  • Ensimmäinen apologia, osoitettu Antoninus Piukselle, hänen pojilleen ja Rooman senaatille
  • Toinen apologia, osoitettu Rooman senaatille
  • Esitelmä kreikkalaisille, keskustelu kreikkalaisten filosofien kanssa heidän jumaliensa luonteesta
  • Kehotus kreikkalaisille
  • Jumalan kaikkivaltiudesta, jossa hyödynnetään sekä pakanallisia että kristillisiä lähteitä
  • Psalmisti
  • Sielusta, tutkielma skolastisessa muodossa
  • Keskustelu Tryfonin kanssa


Muitakin teoksia Justinokslta oli, mutta kaikki kirjoitukset eivät ole säilyneet nykypäivään. Kirkkohistorioitsija Eusebios luettelee muitakin teoksia (muun muassa Markionia vastaan ja Ylösnousemuksesta) kirkkohistoriassaan.

Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Justinos, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman voittoseppeleen, |sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Jumalan Kirkko on koristettu viisautesi jumalallisilla sanoilla, oi Justinos, ja sen valaisee maailman elämäsi kirkkaudella. Kuolemasi vuoksi olet saanut kruunun. Seisoessasi Kristuksen edessä enkelten kanssa, rukoile meidän kaikkien puolesta.
Back

PayPal