Apostolien Karpos ja Alfeus, jotka kuuluivat ns.seitsemän kymmenen apostolin joukkoon, elämäkerrat tulevat tähän myöhemmin.

Apostoli Alfeus tuli Kapernaumin Galilea kaupungista ja hän oli apostolien Jaakobin ja Matteuksen isä.

Ortodoksinen kirkko viettää pyhien apostolien Karpoksen ja Alfeuksen omaa muistopäivää aina vuosittain toukokuun 26. päivänä.
Back

PayPal