Pyhän profeetta Johannes Edelläkävijän pään kolmas löytäminen tapahtui noin vuonna 850. Pyhän Johanneksen pää löytyi Emesian kaupungista Konstantinopolin levottomuuksien aikana, jotka johtuivat pyhän Johannes Krysostomoksen (muistopäivä marraskuun 13. päivä) Konstantinopolin arkkipiispan maanpakolaisuudesta.

Pää siirrettiin Komanoin kaupunkiin saraseenien hyökkäyksen aikana noin vuonna 820. Se piilotettiin maahan ikonoklasmin vainojen aikana. Kun ikonien kunnioitus jälleen palautettiin, patriarkka Ignatius (847-857) näki näyssä paikan, minne pyhän Johanneksen pää oli piilotettu. Patriarkka ilmoitti asiasta keisarille, joka lähetti delegaation Komanoihin. Sieltä pää löytyi kolmannen kerran noin vuonna 850.

Myöhemmin pää siirrettiin taas Konstantinopoliin ja toukokuun 25. päivä se sijoitettiin kirkon holviin. Osa päästä on reliikkinä myös Athos-vuoren luostarissa. Pyhän Johannes Kastajan kunniallisen pään kolmannen löytämisen muistopäivää vietetään toukokuun 25. päivänä.

Tropari, 4. säv.

Kristus on paljastanut sinun pääsi meille, oi profeetta ja edelläkävijä | jumalallisena maahan kätkettynä aarteena. | Me veisuin ylistämme sen löytymistä, | ja ylistämme Vapahtajaa, joka pelastaa meidät katoavaisuudesta, || sinun esirukouksiesi kautta.

Kontakki, 6. säv.

Loistava pylväs maassa, edelläkävijä, hengellisen auringon lamppu, | on paljastanut säteilevän ja pyhän päänsä maailmalle. | Hän pyhittä ne, jotka kunnioittavat häntä ja uskossa huutavat: || Oi viisas Kristuksen kastaja, pelasta meidät.

Back

PayPal