Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Porfyrios Gazalaista aina vuosittain hänen omana muistopäivänään helmikuun 26. päivänä.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asiain totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Porfiros, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 2.säv.

Oi suuri esipaimen Porfiros, | sinä Jumalan jylisevä ääni, | hengellinen pasuuna, uskon istuttaja ja harhaoppien poistaja, | Kolminaisuuden otollinen palvelija! | Seisoen aina enkelten joukossa Jumalan edessä || rukoile lakkaamatta meidän kaikkien puolesta.
Back

PayPal