Pyhä Nikeforos Tunnustaja toimi 800-luvun alussa Konstantinopolin patriarkkana, mihin tehtävään hänet valittiin vuonna 806. Tuohon aikaan sijoittuu myös kirkkoa ravistelleen ikonoklasmin aika ja vuosina 813-820 toiminut ikonien raastajakeisari Leo Armenialainen, joka karkottikin sitten pyhän Nikeforoksen Prokonnikseen vuonna 815, missä hän sitten kuoli maanpaossa vuonna 828 ja hänet haudattiin pyhän Theodoroksen luostariin.

Parikymmentä vuotta myöhemmin, pyhän Methodioksen (muistopv. 14.6.) tullessa Konstantinopolin patriarkaksi, hän pyysi silloista keisari Mikaelia ja tämän äitiä, pyhää Theodoraa (muistopv. 11.2.) sallimaan Nikeforoksen reliikkien palauttamisen Konstantinopoliin.

Näin tapahtuikin ja reliikkien löytämisen yhteydessä havaittiin niiden olevan maatumattomia ja tuoksuvan hyvältä. Reliikit siirrettiin vuonna 846 Prokonniksesta Konstantinopoliin keisarin laivalla ja vietiin ensin Hagia Sofiaan, mistä ne siirrettiin myöhemmin Pyhien apostolien kirkkoon. Pyhän Nikeforonken kädet ovat reliikkeinä Athosvuorella sijaitsevassa Hilandrin luostarissa.

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Nikeforosta, Konstantinopolin patriarkkaa kaksi kertaa vuodessa. Varsinainen muistopäivä on kesäkuun 2. päivä ja toisen kerran häntä muistellaan maaliskuun 13. päivänä, joka on hänen reliikkiensä siirtämisen muistopäivä.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi Kristus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi esipaimen Nikeforos, Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Oi Nikeforos, sinä otit vastaan Jumalalta taivaasta voittajan kruunun. Kristuksen esipaimen ja opettaja, pelasta ne, jotka kunnioittavat sinua uskossa.
Back

PayPal