Sana synaksis liitetään eräiden suurten juhlien (Herran ja Jumalansynnyttäjän juhlien) jälkeisenä päivänä muisteltavan, itse juhlaan kiinteästi liittyvän henkilön muistoon. Näin on myös Herran kasteen eli Teofanian jälkeisenä päivänä Johannes Edelläkävijän synaksiksen kohdalla.

Ensimmäisenä päivänä Teofanian jälkeen eli tammikuun 7. päivänä muistellaan pyhää Johannes Edelläkävijää, Johannes Kastajana, suurimpana naisen synnyttämänä ihmisenä. Hän ylittää kaikki muinaiset profeetat, koska hän kastoi Messiaan, jonka tulemisen hän ennusti.

Katso erillinen artikkeli pyhästä Johannes Edelläkävijästä, Kastajasta Ortodoksi.netistä: -> Johannes Edelläkävijä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Johannes Edelläkävijää kuutena eri päivänä, jotka syyskuun alussa alkavan kirkkovuoden mukaisesti ovat:

syyskuun 23. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän sikiäminen)
tammikuun 7. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän muistopäivä, Johannes Edelläkävijän synaksis aina Teofanian (6.1.) jälkeinen päivä)
helmikuun 24. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän kunniallisen pään ensimmäisen ja toisen löytämisen muistopäivä)
toukokuun 25. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän kunniallisen pään kolmannen löytymisen muistopäivä)
kesäkuun 24. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän syntymä, 6 kuukautta ennen Kristuksen syntymäjuhlaa)
elokuun 29. päivä (pyhän Johannes Edelläkävijän mestauspäivä)


Tropari, 2.sävelmä

Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vietetään, | mutta sinulle, oi Edelläkävijä, on kylliksi Herran todistus, | sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi | tultuasi mahdolliseksi kastamaan virrassa Hänet, josta olet saarnannut.| Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti | sinä ilolla julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestyneestä Jumalasta, || joka ottaa pois maailman synnin ja antaa meille suuren armon.

Kontakki, 6.sävelmä

Nähden sinut lihaksi tulleena lähestyvän | Jordan pelästyen väistyi, | ja Johannes profeetan palvelustaan täyttäessään vavisten esteli. | Enkelten joukot kauhistuivat | Sinua virrassa ruumiillisesti kastettaessa. | Kaikki, jotka pimeydessä olivat, näkivät valkeuden || ja ylistivät Sinua, joka ilmestyit ja kaikki valistit.

Back

PayPal