Pyhä marttyyri Polyeuktos (Polyevktos) Meliteneläinen oli sotilas, joka palveli Rooman armeijassa Armenian Melitenessä. Vaikka hän uskoi Kristukseen, hän ei ollut vielä ottanut kastetta, kun hän ystävänsä Nearkhoksen kanssa saadessaan määräyksen osoittaa uskollisuutensa keisarin kultille, määrättiin uhraamaan julkisesti. Polyeuktos sanoi silloin ystävälleen, että tämän määräyksen vuoksi heidän tiensä eroavat. Nearkhos ymmärsi tämän tarkoittavan marttyyriutta.

Tämän jälkeen Polyeuktos toimi niin, että hänet pian pidätettiin ja vietiin tuomioistuimen eteen tuomittavaksi. Mikään uhkaus tai teko ei kuitenkaan saanut Polyeuktosta kieltämään uskoaan Kristukseen. Viimein hänen appensa yritti vielä vedota häneen hänen vaimonsa Pauliinan ja lapsiensa takia. Mutta Polyeuktos ilmoitti, ettei hän enää palaa ihmishuolien pariin, kun tarjolla on katoamattomat ihanuudet.

Myös vaimo yritti taivutella miestään vielä palaamaan takaisin palvelemaan epäjumalia, mutta Polyeuktos ei taipunut, vaan sen sijaan pyysi vaimoaan seuraamaan häntä itseään ja vaihtamaan katoavainen elämä taivaan ikuiseen elämään. Mitkään uhkaukset ja taivuttelut tai lupaukset eivät auttaneet, vaan Polyeuktos käveli iloisena mestauspaikalle ja rohkaisi sanoillaan kaikkia kristittyjä, joita tuli hänen jäljessään.

Näin Polueuktos täytti marttyyrikilvoituksensa saaden kasteen omassa veressään. Hurskaat kristityt hautasivat hänen ruumiinsa. Pyhä Polyeuktos oli ensimmäinen marttyyri Melitenessä. Myöhemmin kaupunkiin rakennettiin hänen muistolleen kirkko.

Tropari, 1.sävelmä

Jumalisuuden valo loisti taivaasta | ja sinusta tuli jalo Kristuksen sotilas. | Sinut luettiin marttyyrien kuoroon mestauksesi jälkeen, | joiden kanssa, oi jalo Polyevktos, aina rukoile niiden puolesta, jotka sinulle huutavat. | Kunnia Hänelle, joka vahvisti sinua, kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi, | kunnia Hänelle, joka kauttasi parannuksia vuodattaa.

Kontakki, 4.sävelmä

Kun Vapahtaja kumarsi päänsä Jordanilla, | niin lohikäärmeiden päät murskattiin. || Kun Polyevktos mestattiin, hän saattoi juonittelijat häpeään.

Back

PayPal