Profeetta Malakia (hepreaksi: מַלְאָכִי, / Malʾaḫi / Malʾāḵî / suomeksi: sanansaattajani, kreikaksi: Μαλαχίας / Malakias) oli Raamatun Vanhan testamentin profeetta. Hän on yksi niin sanotuista pienistä profeetoista ja kyseisessä listassa viimeisenä eli kahdentenatoista. Hän on heprealaisessa kaanonissa olevan Vanhan testamentin viimeisen kirjan, Malakian kirjan, kirjoittaja.

Malakia kuului joko Sebulonin tai Leevin heimoon ja hänen elämänsä sijoitetaan juutalaisten Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikaan eli noin vuoden 538 eKr. tienoille. Temppelin jälleenrakentaminen ei riittänyt nostamaan kansan hengellistä tilaa riittävästi, joten Jumala lähetti heidän joukkoonsa vielä viimeisen Vanhan liiton profeettansa, Malakian.

Malakia oli saanut nimensä enkelimäisen kauniin ulkonäkönsä ja hyveellisen elämänsä vuoksi. Kun Malakia profetoi, kerrotaan, että enkeli ilmestyi samana päivänä vahvistamaan hänen sanansa. Vain harvat saattoivat nähdä enkelin, muut kuulivat vain äänen.


Herra ilmoitti kansalleen Malakian kautta, että uskottoman heprealaisen papiston palvelus päättyy pian ja sen sijalle tulee uusi, ikuinen papisto, jonka perustaa pelastuksen aurinko ja Liiton enkeli eli Messias, Kristus. (Mal.3:1):

Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.

Pyhä Eukaristian täydellinen uhri tulee yhdistämään niin juutalaiset kuin pakanakansat ainoaan Jumalaan. (Mal.1:11):

"Auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa", sanoo Herra Sebaot."


Malakia profetoi myös Kristuksen edelläkävijästä, pyhästä Johannes Kastajasta, kun hän puhuu (kts edellä Mal.3.1) sanansaattajasta, joka raivaa tietä. Asian varmistaa Matteuksen evankeliumin mukaan myös Kristus, kun Hän puhuu Johannes Kastajasta (Matt.11:10):

Hän on se, josta on kirjoitettu: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien.

Ylienkeli Gabrielin ilmestyessä pyhälle Sakariakselle ja kertoessa Johannes Kastajan syntymän, enkeli sanoi Sakariakselle (Luuk.1:17):

"Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten."

Tuossa hän viittaa Malakian sanoihin (Mal.3:24):

"Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten."

Tropari, 4.säv.

Varustettuna profetoimisen lahjalla, oi Malakia, sinä julistit selkeästi Kristuksen pelastavaista tulemista maan päälle. Hänen kirkkautensa tuo valon koko maailmalle.

Kontakki, 2.säv.

Profeettasi Malakiaan muistoa vietämme tänään, oi Herra. Hänen esirukouksiensa vuoksi anomme Sinulta, Kristus Jumalalta, pelastusta sieluillemme.
Back

PayPal