Празнуваме и паметта на света Поплия, която беше дякониса в Антиохийската църква. Тя в своята младост за кратко време се приобщи в законно съпружество и роди светия презвитер Иоан. А след смъртта на мъжа си живееше в чистота и целомъдрие.
Св. Поплия събра около себе си група девици и всички те заедно служеха на Бога.
В древната Църква още преди появата на женските монастири и в първоначалното време на тяхното съществуване е имало особен чин девици, които посвещавали себе си изцяло да служат на Бога и давали обет да живеят в девство. Те се наричали девственици и се ползвали с изключително уважение в Църквата, считани за нейно духовно украшение. Събирали се за да се подвизават в безмълвие, богомислие и молитви, под ръководството на опитни в духовния живот старици - наставници. Твърде често Църквата ги е поверявала на ръководството на най - уважаваните сред дяконисите.
Веднъж беззаконният император Юлиан Отстъпник минаваше покрай дома и. В това време тя заедно със своите девици високо пееше:
- "Идолите на езичниците са сребро и злато - дела на човешки ръце: уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат; уши имат, но не чуват, нито пък има дихание в устата им. Подобни на тях да бъдат онези, които ги правят, и всички, които им се надяват" (Пс.134:15-18).
Щом чу това, царят изпрати да я хванат и да я доведат пред него. После заповяда на всеки един от съпровождащите го войници да я бие по лицето. През това време света Поплия без да се бои изобличаваше Юлиан за неговото богоотстъпничество. Накрая я пуснаха да си върви, а тя се върна в своя дом и благодареше на Христа Бога, Който я удостои да пострада заради Неговото свето име.
След това св. Поплия живя известно време заедно със своите девици в непрестанно служение на Бога и с мир завърши живота си.
Назад


PayPal