Празнуваме паметта на светите мъченици Юлиан презвитер и Кесарий дякон. По време на царуването на римския император Клавдий, който уби своята майка - тайна християнка, и оттогава не щадеше християните, в град Таракиний, принадлежащ на Римската империя, дойде един дякон на име Кесарий. Той видя как нечестивите хора принасят жертви на идолите, разгоря се от ревност по Бога, отиде, плю на идолите им и ги строши. Тогава го хванаха и го затвориха в тъмница. Там той остана три дни измъчван от глад. После му вързаха назад ръцете и войниците го повлякоха пред колесницата на градоначалника към храма на Аполон. Но щом се приближиха, светецът се помоли и в същия миг храмът се разруши до основи, а всички, които бяха вътре в него, заедно с жреците, умряха затрупани от развалините. Като видя това, Леонтий, служителят на градския началник, падна на колене пред светеца и повярва в Христа. Тогава християнският презвитер Юлиан го кръсти пред целия народ и го причасти със Светите Тайни; и незабавно след молитвата на светеца Леонтий предаде душата си на Господа.
Разгневен от това, градският управител Локсорий заповяда да поставят двамата Христови изповедници в чували и да ги хвърлят в морето. А те му казаха:
- Ние ще бъдем хвърлени в морето, но и ти ще бъдеш умъртвен от страшна змия и ще погинеш от мъчителна смърт.
Два дни по-късно Локсорий вървеше по пясъка на морския бряг. Изведнъж, на някакво място, около него се уви грамадна змия и строши всичките му членове. Локсорий незабавно издъхна, а тялото му се поду и лежеше, представлявайки страшна картина за всички, които минаваха наблизо.
Междувременно телата на светите мъченици по чудесен начин бяха изнесени от водата с Божията сила и бяха поставени на брега. Християните с почит ги взеха и ги погребаха близо до града, но синът на споменатия Леонтий отсече техните честни глави и ги хвърли в някаква река. Тогава един презвитер от град Капуя, на име Кварт, наставен от Ангел Божий, взе мощите на светците и ги положи в едно уединено място.
Назад


PayPal