Той произхождаше от Асийския град Ефес и беше дукс (военачалник) и епарх (градски управител) при император Максимиан. Веднъж нечестивият император поиска да вземе Калистения за своя жена, но баща и не я даде, за да не бъде поругана нейната Християнска вяра от скверния и богомерзък човек. Затова Давикт бе лишен от чест и богатство, и пратен на изгнание в Мелитина, (Мелитина - област в северната част на Малка Армения, недалеко от р. Ефрат. При император Траян (98-117) там е имало селище с названието на областта, което по-късно се разраснало до размерите на голям град) а там му бе отсечена главата.
Калистения отначало се криеше в Никомидия, след това отиде в Тракия и живееше у някаква жена. Дъщерята на тази жена страдаше от очна болест, и св. Калистения я излекува с молитвата си. Когато Максимиан умря и на престола седна Лициний, св. Калистения дойде при съпругата на Лициний - царица Констанция, сестрата на император Константин Велики, която бе християнка. Разказа и всичко за себе си, а царицата я прие с любов и и помогна да и бъдат върнати именията на баща и, отнети от Максимиан. Св. Калистения щом ги получи, раздаде на бедните цялото имущество. След това донесе тялото на баща си от мястото на заточението и построи църква на негово име. Св. Калистения прекара останалата част от живота си в апостолски трудове и с мир се прибра при Господа.
Назад


PayPal