Празнуваме и паметта на св. мъченик Домнин. Той бе родом от Солун. Когато император Максимиан Галерий (305-311) построи за себе си дворец в Солун, св. Домнин беше хванат заради Християнската си вяра и изправен пред царя на съд. Максимиан с гняв му каза:
- Защо по време на моето пребиваване в града ти открито изповядваш друг Бог? Принеси жертва на боговете, ако искаш да бъдеш жив!
Но светият мъченик не се подчини. Тогава императорът заповяда да разкъсват тялото му. В необикновеното търпение на св. Домнин той виждаше укор към себе си - затова накара слугите си да го изведат вън от града и да му отсекат краката до коленете.
Седем дни светецът лежеше пред града с отсечени нозе и без храна. После благодари на Бога, Когото бе възлюбил от цялата си душа, и завърши своя мъченически подвиг.
Назад


PayPal