Блаженият Терентий бе благочестив християнин, свързан в законен брак със своята единоверна съпруга Неонила. Родиха им се седем деца: Сарвил, Фот, Теодул, Иеракс, Нит, Вил и Евника - и всички тях ги възпитаха в християнското благочестие.
След известно време цялото това богоугодно семейство - родителите и децата - заедно бяха хванати от нечестивците и изправени пред беззаконното съдилище. Там те ясно изповядаха Христа, а идолите похулиха - затова бяха окачени да висят и безмилостно стъргани с железа, после поливаха със силен оцет раните им и ги горяха с огън. Но светиите търпяха всичко, молеха се тихо и се утешаваха един друг. Бог скоро чу молитвите им и изпрати Своите свети Ангели, които ги освободиха от веригите и излекуваха раните им. Нечестивите изтръпнаха от ужас когато видяха как светите страдалци изведнъж се оказаха развързани и напълно оздравели от раните си. После ги хвърлиха за храна на зверовете, но никакво зло не им се случи: по Божие повеление зверовете оставиха обичайната си жестокост и станаха кротки като овце. Раздразнени от неуспеха си и заслепени от злоба, мъчителите ги хвърлиха в казан с кипяща смола - но при това огънят изведнъж угасна, казанът се изстуди и смолата стана като студена вода. Тогава злочестивите видяха, че мъченията не се докосват до тях, и отсякоха главите им с меч.
Назад


PayPal