Св. пророк Осия беше син Веериев. Той произхождаше от Валемот, от Исахаровото коляно, и беше мъж благочестив и богобоязлив. По това време много от израилтяните се отвърнаха от Бога, забравиха Неговите благодеяния и чудеса, и се кланяха на идоли. Но св. Осия не се увлече от богоотстъпническия дух на съвременниците си - той служеше на единия Бог, Който е сътворил небето и земята, Св. пророк Осия и със силната Си ръка изведе от Египет бащите им. Божият пророк увещаваше онези, които се бяха отклонили от пътя на истината, и със своите мъдри наставления отново ги обръщаше към благочестието. Изпълнен с благодатта на Светия Дух, той предсказа много неща за израилския народ, за Христовото пришествие и за възкресението на Спасителя. Всичко това заедно с останалите си боговдъхновени пророчества той написа в книга, приета в канона на Свещеното Писание.

Св. пророк Осия живя много години и почина в дълбока старост, 820 години преди Рождество Христово, и бе погребан в своята родна земя. Неговото име, според някои тълкувания, означава "спасяван", "пазител" или "който осенява".
Назад


PayPal