В същия ден празнуваме паметта на светите апостоли от 70-те: Тертий, Марк, Юст и Артема. Св. Тертий написа посланието на св. апостол Павел до римляните, в което така говори за себе си: "Поздравявам ви в Господа и аз Тертий, който написах това послание" (16:22). Той бе вторият (след св. Сосипатър (Паметта му е на 10 ноември и 4 януари)) епископ в град Икония, където претърпя мъченическа смърт заради Христа.
Св. Марк, племенникът на апостол Варнава, (Паметта му е на 11 юни и 4 януари) беше епископ в град Аполониада. За него св. апостол Павел споменава в посланието до колосяни: "Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава (за когото получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го)" (4:10).
Св. Юст беше епископ в град Елевтеропол, а св. Артема - епископ в град Листра (в Ликаонската област). За последния споменава св. апостол Павел в посланието си до Тит: "Когато изпратя при тебе Артема или Тихик, побързай да дойдеш при мене" (3:12).
Назад


PayPal