Св. пророк Иоил - един от 12-те малки пророци - беше син на Ватуил (Иоил.1:1), от Рувимовото коляно. Според древното предание, записано от св. Ефрем Сирин, а също от Епифаний и Доротей, пророк Иоил произхождаше от Задйорданската област и живееше в град Веторон (или Ветар).( Веторон (Бет-Орон) - град на границата между Ефремовото и Вениаминовото коляно)
Повод за да произнесе св. Иоил своите пророчески речи послужи голямото бедствие, което се стовари върху Юдейското царство. Продължителна суша и плъзнали в грамадно количество прелетни скакалци напълно разориха Юдейската страна. По време на това бедствие дори хората със силна вяра отпаднаха духом. Тогава пророк Иоил призоваваше народа да се обърнат към Господа с молитва за помощ, защото "е близо денят Господен" (Иоил.2:1). Този ден, по думите на пророка, ще бъде ден на страшни бедствия: негов предвестник са нещастията, дошли върху Юдея (сушата и скакалците). Преди да настъпи той, небето и земята ще се разклатят, всички небесни светила ще потъмнеят и тогава ще се яви Господ със Своето велико воинство. Но все още не е късно - съветва св. Иоил - и има начин хората да се избавят от тези страшни бедствия - както от настоящите, така и от бъдещите. Но за да стане това, те трябва от цялото си сърце да се обърнат към Господа и тогава Господ ще избави Своя народ. Пророкът увещаваше юдеите да назначат всеобщ пост и всички без изключение да се съберат в храма - тогава свещениците да извикат към Господа от името на целия Израил: "Господи, пощади Твоя народ и не предавай наследието Си в поругание: да не ни завладеят езичниците и да не се каже сред народите: къде е техният Бог?" (Иоил.2:17).
Тогава евреите се вразумиха от думите на св. Иоил, обърнаха се към Бога с молитва за помощ и Господ пощади Своя народ. Чрез устата на светия пророк Той им обеща, че заради покаянието на хората ще им дари благоденствие и изобилие на земните блага: Господ ще им даде благовременен дъжд и на пасбищата ще произрасте трева, дърветата ще принесат много плод и хамбарите ще се напълнят с жито. Тогава синовете Израилеви ще узнаят, че Господ не оставя Своя народ и не ще допусне до тях посрамление.
Но милостта на Господа към покаялия се в онова време еврейски народ няма да се ограничи, по предсказанието на св. Иоил с даряването единствено на земни блага: на Божия народ е дадено и духовно обетование. Светият пророк предсказа много неща за бъдещите, макар и отдалечени, благодатни времена, когато ще дойде Месия. Тогава благодатта на Светия Дух ще се излее видимо над Божиите раби и ще пребъдва с тях. Ето какво казва за това Сам Господ чрез св. Иоил: "И ето след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища; и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух" (Иоил.2:28-29).
Св. пророк Иоил предсказа и за настъпването на деня на Страшния съд ("деня Господен"), който ще бъде предшестван от страшни знамения на небето и на земята - тогава ще се спаси само онзи, който призове името Господне, пише пророкът (Иоил.2:32).
Когато настъпи денят Господен - според предсказанията на св. Иоил, - Бог ще извърши съд над езичниците и върху тях ще се стовари страшно наказание (3:19). Но въпреки че ще бъде страшен за езичниците, денят Господен няма да бъде такъв за Израиля ( Тук, разбира се, става въпрос за духовния Израил - светата Христова Църква) - за него той ще бъде ден на спасение, понеже Бог е негов защитник и избавител. "Юдея ще се насели во веки, и Иерусалим - от род в род; и Господ ще се всели в Сион" (3:20-21).
Така утешително завършва речта на пророк Иоил. При всички бедствия, сполетяващи онези, които служат на Господа и искат да живеят благочестиво (и които, според думите на апостола, ще бъдат гонени за това (2Тим.3:12)), те могат да намират утеха в това обетование. Многомилостивият и дълготърпелив Господ няма да остави Своите избраници в каквито и бедствия те да се намират.
Св. пророк Иоил живя около 800 години преди Рождество Христово, почина с мир и бе погребан в своята страна. Неговото име означава "любов Божия" или "начатък, начало Божие".
Назад


PayPal