Веднъж нечестивият цар Максимиан дойде в Антиохия и устрои празник на своите всескверни богове: заповяда първо всички войници да принесат жертви на идолите, а после и всички останали жители на града. Но сред войниците имаше много християни - те не искаха да се подчинят на тази безбожна заповед, хвърляха воинските си пояси и отиваха на мъчение заради Христа. Сред тях имаше и един уважаван мъж, известен в цяла Антиохия, на име Теотекн. Императорът погледна към него и го попита:
- И ти ли, Теотекне, не вярваш в боговете, в Зевс и Аполон? Аз исках да те направя главен жрец на тях двамата и да покоря под твоя власт жертвоприношенията по целия свят - за да господстваш над жертвоприношенията и над всички жреци.
Св. Теотекн му отвърна:
- Аз вярвам в Христа Бога и на Него искам да принеса себе си в жива жертва!
Тогава Максимиан заповяда да му съблекат воинските дрехи и да го облекат в женска рокля, а после го осъди да преде заедно с жените.
След три седмици го извика и му каза:
- Принеси жертва на боговете, за да не изгубиш зле своя живот!
Св. Теотекн нищо не му отвърна.
Тогава царят заповяда да го завържат за едно дърво и да поставят под стъпалата му нажежено желязо, а с други железа да насичат всичките му жили. Но и след това мъчение светецът остана непоколебим в изповядването на Христа. Максимиан нареди да напълнят един казан със сяра и смола, да запалят под него огън докато започне да кипи и да хвърлят вътре мъченика. Но щом слугите го сториха, по Божията благодат стана дивно чудо: изведнъж огънят угасна, казанът се изстуди, а св. Теотекн остана невредим. Максимиан се уплаши и заповяда да го отведат в тъмница, а после го предаде на някакъв стотник на име Зегнат, за да го измъчва по всякакъв начин както желае. Този Зегнат беше хванал и една девица на име Александра и беше я затворил в тъмница заради изповядването на Христа - при нея отведе и св. Теотекн. После се обърна към двамата и им каза:
- Ето, давам ви три дни за размисъл. Ако размислите и послушате царската заповед, ще бъдете удостоени с големи почести, а ако не послушате, ще ви погубя с горчиви мъчения!
След три дни ги изведе от тъмницата и ги попита дали вече възнамеряват да се подчинят на царското повеление и да принесат жертва на идолите. Но двамата Христови изповедници стояха непоколебимо, укрепявани от Божията благодат. Тогава мъчителят заповяда да отведат девицата в отделна къща и посочи двама от войниците да отидат и да извършат над нея насилие. Св. Теотекн мислеше как би могъл да избави Александра от оскверняване. Изпревари двамата войници и влезе преди тях при нея, даде и дрехите си и и каза:
- Бягай, бягай, за да не осквернят нечестивите твоята чистота!
После облече нейните дрехи, седна и чакаше. След малко влязоха двамата войници, но вместо девойката намериха св. Теотекн да седи облечен в женски дрехи. Взеха го и го отведоха при Зегнат. Зегнат силно се разгневи и заповяда първо да му отрежат езика, а после му наложиха много рани, завързаха на врата му воденичен камък и го хвърлиха в реката.
Така светият мъченик завърши своето страдание за Христа. ( Кончината на св. Теотекн се отнася към края на III или началото на IV век.)
По-късно неговите свети мощи бяха намерени в Киликийския град Рос. Християните ги взеха, погребаха ги с почит в отечеството му и прославяха Единия Бог в Троица, на Когото подобава слава во веки, амин.
Назад


PayPal