Св. Полихроний беше от Гамфанидската област, ( Тя се намирала близо до Константинопол ) син на земеделеца Варданий. От своя баща той научи истините на Христовата вяра, научи се да чете Божествените книги и да изпълнява това, което е написано в тях.
Веднъж по време на суша (понеже наблизо нямаше вода), по молитвите на момчето Полихроний в тази местност избликна извор с вода - заради своето въздържание и благочестие той се удостои от Бога с дар на чудотворство.
Когато стана пълнолетен, св. Полихроний реши да се занимава с обработка на лозя. Отправи се в Константинопол и там се нае да работи. Трудеше се наравно с другите, но се хранеше веднъж на два или три дни, и пиеше съвсем малко вода. Удивен от неговия богоугоден живот, работодателят му дойде в умиление, изпрати му много пари и нареди да му кажат:
- Върви си вкъщи и се моли за мен! Тогава светецът взе златото, отиде у дома си и извърши там много чудеса. С това злато той построи прекрасна църква.
Св. Полихроний присъстваше и на Първия Вселенски събор в званието си на четец, а след това се удостои и със свещенически сан. След смъртта на св. цар Константин Велики, когато ариевата ерес се усили, веднъж еретиците го нападнаха при светия Жертвеник, нахвърлиха се върху него, заколиха го и го насякоха с мечове.
Назад


PayPal