Празнуваме и паметта на блажения безмълвник Исихий Хоривит. Отначало той живееше в небрежение, разболя се от някаква болест и умря. Но след един час отново оживя и като затвори вратата на килията си, 12 години прекара в безмълвие без да излиза, без да разговаря с никого и много плачеше с покайни сълзи. Малко преди кончината му монастирските братя разрушиха вратите на неговия доброволен затвор, влязоха и много го молиха да им каже за последно някоя назидателна дума. А той им каза единствено следното:
- Простете ме! Ако човек помни смъртта, никога няма да съгреши.
И като каза това, почина в Господа. Братята се удивиха на промяната в живота му, станала по Божията благодат, и с почит погребаха тялото му. След известно време те отвориха гроба му за да видят светите му мощи, но не ги намериха там. Така Господ показа на всички силата на истинското покаяние, дори и след дълговременен неблагочестив живот.
(Разказът за св. Исихий се намира у св. Иоан Лествичник (Слово 6-то), който е бил съвременник на св. Исихий. Блаженият Исихий е живял през VI в. и се е подвизавал на планината Хорив - оттам е получил и наименованието Хоривит)
Назад


PayPal