Някой си Евтолмий бил пратен в малоазийската област Понт да преследва християните. В гр. Карпен той убил Зотик с учениците му. А като се върнал в Никодимия, той уловил Агатоник, който бил от знатен род и още други християни, в числото на които били Теопрепий, Акиндин, Зенон и Севериан, и ги завел в Тракия, гдето тогава император бил Галерий.

По пътя в местността Потам убил Зенон, Теопрепий и Акиндин, понеже вече не могли да вървят от нанесените им по-преди рани и от изтощение.

Близо до Халкидон убил и Севериан. Агатоник и останалите били доведени в Силиврия. Подложени на изтезания, те били обезглавени по заповед на Галерий.

Мощите на св. Агатоник още във времето на император Констанций били пренесени в Цариград и поставени в храма, посветен на негово име, а главата му останала в Силиврия.
Кондак, глас 1

Звание благое стяжав богомудре, мужей лукавых отвратился еси веры,
не убоявся мук Агафониче славне.
Темже благим был еси наследник,
и приял еси со страждущими с тобою достойныя венцы.

Придобил благо звание, богомъдри, си се отвратил от вярата на лукавите мъже, без да се страхуваш от мъките, славни Агатониче. Затова си станал наследник на благата и си приел с пострадалите с теб достойни венци.

Тропар на мъченици, глас 1

С болките на светиите, пострадали за Тебе,
смили се, Господи, и всичките наши болести изцери,
Човеколюбче, молим Те.
Назад


PayPal