Като езичница, заедно с още четири девици, света Домника пристигнала от Картаген в Цариград по времето на император Теодосий Велики*. Тя горяла от силно желание да приеме християнството и да живее по правилата на чистата небесна вяра.

Цариградският архиепископ свети Нектарий** получил за нея специално откровение. Затова, след като я приел, не само я сподобил със свето Кръщение, но я направил и диакониса.

Император Лъв й подарил земя извън града. Там света Домника основала манастир в чест на свети Захарий, събрала около себе си девици и заживели, подвизавайки се в пост. Извършила немалко чудеса: спасила мореплаватели, застрашени от морска буря, като изляла в морето масло, благословила и вълнението спряло. Имала и дар на пророчество, защото предсказала кончината на царя. Веднъж видяла как слязъл ангел от небето и осветил водата, получавала и други откровения за Божествените тайни.

Светицата починала в мир в дълбока старост, като доживяла възкачването на трона на Лъв и Зенон*** и предсказала времето на своето отшествие при Господа.

* Теодосий Велики - римски император от 379 до 395 г., в чието царуване християнската вяра била окончателно утвърдена в Римската империя.

** Св. патриарх Нектарий управлявал Константинополската църква от 381 до 397 година. Преди да заеме епископската катедра бил сенатор и се приготвял да приеме кръщение. Бил кръстен веднага след избирането му. Паметта му се чества в събота сиропустна.

*** Има се предвид император Лъв II, който царувал по-малко от година (в 474 г.); император Зенон царувал от 474 до 491 година. Св. Домника починала през първите години на управлението на Зенон, около 474 година. Тъй като тя пристигнала в Константинопол не по-рано от 385 г., и тъй като по това време била не по-малко от 20 г. (защото патриарх Нектарий счел за възможно ръкополагането й за дякониса), то св. Домника е починала на възраст повече от 100 години.


Тропар на преподобна жена, глас 8

На тебе, майко, който е верен, ще се спаси,
защото като си взела кръста, последвала си Христа и, вършейки дела, си учила:
да се презира, прочее, плътта, защото прехожда,
а да се стараем за душата, безсмъртното творение,
затова и са ангелите заедно ще се възрадва, преподобна, твоят дух.
Назад


PayPal