Поробен от татарите като монах в Киевските пещери. Три години прекарал в робство окован, измъчван и поругаван. Неговите роднини донесли пари, за да го откупят от неговия господар, а той, като отхвърлил това, казал: "Ако Господ искаше да бъда свободен, нямаше да ме предаде в ръцете на тези беззаконици".

Веднъж казал на господаря си, че след три дни Христос ще го освободи. Татаринът помислил, че робът му се готви да бяга и му прерязал жилите под колената. На третия ден Никон наистина бил пренесен за миг от невидима ръка в Киев.

След известно време този татарин дошъл в Киев и, като познал в Никон своя бивш роб, се покаял и се покръстил. Така бившият господар станал послушник и ученик на своя бивш роб.

Никон, наричан Сухия, заради голямата изпосталялост на тялото си, бил велик прозорливец. Упокоил се в мир в Господа на 11-ти декември 1101 година.
Назад


PayPal