Oshënar Nikita ishte episkop i Apollonisë, në Bitini, në kohën e persekutimit ndaj ikonave të shenjta nga Leoni III Isauri (717-741). Duke qëndruar i palëkundur në shkëmbin e besimit të vërtetë me anë të studimit të Shkrimit të Shenjtë dhe të shkrimeve të Etërve hyjmbajtës, i mësonte besimtarët t’i qëndronin besnik besimit të Kishës dhe të vërtetën e fjalëve të tij e shprehte me dashurinë që tregonte ndaj atyre që ishin në vështirësi.

Meqenëse vazhdonte të nderonte ikonën e Krishtit, të Hyjlindëses dhe të shenjtorëve, pavarësisht nga kërcënimet e heretikëve, u internua dhe hoqi tortura të shumta, prej të cilave u sëmur rëndë dhe dorëzoi shpirtin te Zoti.
Mbrapa

PayPal