Mitä tulee rukoilla

Pyhä Iisak Syyrialainen kirjoittaa siitä, miten tulee rukoilla seuraavasti: “Älkää olko ajattelemattomia anomisissanne, ettette vihastuttaisi Jumalaa järjettömyydellänne. Päinvastoin olkaa viisaita, tulkaa arvollisiksi suurimpiin lahjoihin. Pyytäkää aarretta Häneltä, joka on aulis antaja ja olette saava Häneltä rikkauksia suhteessa pyyntönne järjellisyyteen. Salomon pyysi viisautta ja yhdessä sen kanssa hänelle annettiin maallinen valtakunta, koska hän anoi viisaasti Suurelta Kuninkaalta. Elisa pyysi kaksinkertaista osaa Pyhän Hengen armosta ja hänen pyyntönsä evattiin. Joutavien asioiden pyytäminen kuninkaalta loukkaa hänen arvoaan”.

Vapahtaja on suurin rukouksen opettaja. Rukous liittyy Hänen maallisen elämänsä kaikkiin tapahtumiin. Herra rukoili vastaanottaessaan kasteen Johannekselta (Lk. 3:21). Hän vietti koko yön rukoillen ennen apostolien valitsemista (Lk.6:12). Hän rukoili Getsemanessa ennen vangitsemistaan. Hän rukoili ristillä. Hänen viimeiset sanansa enne kuolemaansa olivat rukous (Lk. 23: 46)