Sfîntul Grigorie acesta s-a numit „Sinaitul" deoarece a primit tunderea în monahism la Muntele Sinai. In timpul domniei împaratului Andronic Paleologul (cam pe la anul 1330), el a sosit la Muntele Athos ca sa cerceteze sfintele mînastiri de acolo si sa afle cît mai mult cu putinta despre lucrarea sfintei rugaciuni a inimii si a vederii lui Dumnezeu. Dar la acea vreme aceasta lucrare a rugaciunii mintii era ca si necunoscuta celor mai multi Parinti Athoniti. Singurul dintre ei care lucra desavîrsit rugaciunea mintii era Sfîntul Maxim Capsokalivitul. Sfîntul Grigorie [Palamas] a facut cunoscute cugetarile si experienta sa despre sfînta lucrare a rugaciunii mintii pe la toate chiliile si lavrele Sfîntului Munte Athos. Unul dintre cei mai valorosi ucenici ai sai a fost Sfîntul Kallist, Patriarhul Constantinopolului, cel care mai tîrziu avea sa scrie si viata Sfîntului Grigorie Palamas. Dupa o vreme, Sfîntul Grigorie Palamas a trecut în Macedonia si în alte tari din Balcani, pe unde a întemeiat obsti monahale în care calugarii se învatau întru lucrarea tainica a rugaciunii mintii. Astfel el pre multi i-a ajutat sa se mîntuiasca, învatîntu-i sa-si adînceasca lucrarea si viata duhovniceasca, prin asceza si practicarea cu scumpatate a tuturor dumnezeiestilor porunci. Scrierile lui cu privire la rugaciunea mintii si la nevointele pustnicesti se gasesc în colectia scrierilor Filocaliei. între altele, Sfîntul Grigorie Palamas a alcatuit cîntarea închinata Sfintei Treimi Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatalui si Fiului si Sfîntului Duh..., care se cînta la Slujba Miezonopticii din Duminici. Sfîntul Grigorie Palamas a fost unul dintre cei mai mari asceti si dascali duhovnicesti din Balcani. El a adormit cu pace dupa o viata de mari si cumplite nevointe si chinuri pentru adevar, si s-a stramutat la locasurile vesnice ale împaratiei Ceresti.
Back

PayPal