lezechiel a fost feciorul unui preot din cetatea Sarir. El a fost luat în robia babiloniana împreuna cu Regele lehoiachim si multi altii din poporul lui Israel. lezechiel a prorocit timp de douazeci si sapte de ani în robia babiloniana. El a fost contemporanul Prorocului Ieremia. Pe cînd Ieremia învata poporul si prorocea la Ierusalim, lezechiel prorocea si învata poporul evreu luat rob în Babilon. Prorociile lui Ieremia erau cunoscute în Babilon, iar ale lui lezechiel, la Ierusalim. Amîndoi acesti barbati sfinti proroceau într-un mod minunat: prorociile lor consunau între ele mergînd în acelasi sens, ambii prooroci fiind prigoniti si torturati de poporul cel necredincios al lui Israel. Sfintul lezechiel a avut vedenii înfricosate si nemaiauzite. La rîul Chebar, lezechiel a vazut cerurile deschizîndu-se, si un nor mare si un val de foc, care raspîndea în toate partile raze stralucitoare; iar în mijlocul focului stralucea ca un metal în vapaie. Si în mijloc am vazut ceva ca patru fiare, a caror înfatisare semana cu chipul omenesc. [...] Toate patru aveau cîte o fata de om înainte, toate patru aveau cîte o fata de leu la dreapta, toate patru aveau cîte o fata de bou la stînga si toate patru mai aveau si cîte o fata de vultur la spate (lezechiel 1: 4-5, 10). Fata de om arata pre Domnul lisus Hristos întrupat în chip de om; fata de leu arata dumnezeirea Lui; fata de bou arata jertfa Lui, iar fata de vultur arata învierea si înaltarea Lui. într-o alta vedenie Sfintul Proroc lezechiel a vazut învierea mortilor. Prorocul a vazut o vale plina de oase uscate si moarte, asupra carora pogorînd Duhul lui Dumnezeu, ele s-au trezit la viata si s-au ridicat pe picioarele lor. El a mai vazut în duh si cumplita distrugere a Ierusalimului, cînd mînia lui Dumnezeu i-a ucis pe toti, în afara de aceia îsemnati cu litera greceasca Tau, care corespunde literei noasre T, si care simbolizeaza Crucea. Rautatea evreilor nu 1-a ocolit pe acest barbat dumnezeiesc. Ei 1-au urît pentru ca le-a aratat hidosenia caracterului lor si pacatele lor, si de aceea 1-au legat de cozile a doi cai care fugind, 1-au sfîsiat în doua. El a fost îngropat în mormîntul lui Sem, fiul lui Noe.
Back

PayPal