Acesta se tragea din partile Epirului, dintr-un sat pe nume Golita. El a fost un mare nevoitor athonit, un mare îndrumator de suflete si un înaintevazator. Dumnezeu 1- a învrednicit pe cuviosul Acachie de multe vederi ceresti. El a binecuvîntat mai multi monahi care la acea vreme alegeau nevointa muceniciei. Sfintul cuvios Acachie a trecut la Domnul în vîrsta de nouazeci si opt de ani, în 1730.
Back

PayPal