Aceste trei sfinte femei au suferit mult pentru Domnul Hristos. După întemniţări şi suferinţe îndelungate Pelaghia şi Teodosia au fost omorîte prin tăierea capului. Sfînta Dula, care era o copilă roabă a suferit singură în cetatea Nicomidiei. Aceste suflete nobile ca trei trandafiri albi au fost răsădite de Stpînul Hristos în grădina Raiului.
Back

PayPal