soţia lui Neonilla şi cu cei şapte copii ai lor.79 După torturi prelungite şi bestiale întru care s-a arătat înaintea tuturor puterea lui Hristos
Dumnezeu, toţi nouă, părinţii şi copiii, au fost omorîţi prin decapitare cu sabia.
Back

PayPal